Fortaco / Pörssitiedotteet / Lisätietoja Fortaco Groupin kirjallisesta menettelystä ja alustavia taloudellisia ennakkotietoja yhtiön raskaiden tuotteiden projektiliiketoiminnan myynnistä Unkarissa

Fortaco Group Holdco Oyj ("Fortaco" tai "Liikkeeseenlaskija") tiedotti 10.5.2024 ohjeistaneensa Liikkeeseenlaskijan vakuudellisen joukkovelkakirjalainan haltijoiden edustajaa aloittamaan kirjallisen menettelyn pyytääkseen joukkovelkakirjalainen haltijoita äänestämään eräiden varallisuuserien siirtojen, lainojen myöntämisen, eräiden vakuuksien vapauttamisen, eräiden joukkovelkakirjalainaan liittyvien vakuuksien kohteena olevien omaisuuserien myymisen sekä eräiden Fortacon konserniyhtiöiden välisten sulautumisten toteuttamisen puolesta ("Kirjallinen Menettely").

 

Eräiden joukkovelkakirjalainan haltijoiden pyynnöstä Fortaco julkistaa seuraavat alustavat taloudelliset ennakkotiedot ja muita täydentäviä tietoja Kirjallisesta Menettelystä ja eräiden liiketoimintojensa strategisesta arvioinnista:

 

Fortaco tiedotti 10.5.2024 myyvänsä raskaiden tuotteiden projektiliiketoimintansa Jászberényssä, Unkarissa (Fortaco Zrt). Kauppa on osa Fortacon meriteollisuus- ja energialiiketoiminnan sekä raskaiden tuotteiden projektiliiketoiminnan strategista arviointia. Fortaco Zrt:n myynnistä suoraan aiheutuvan lyhyen aikavälin negatiivisen kassavirtavaikutuksen arvioidaan olevan 6,5 miljoonaa euroa. Unkarin liiketoiminta on ollut selvästi tappiollista. Maaliskuussa 2024 päättyneen viimeisen 12 kuukauden aikana kyseisen liiketoiminnan käyttökate (EBITDA) ilman kertaluonteisia eriä oli -3,9 miljoonaa euroa ja EBITA oli -5,0 miljoonaa euroa. Lisäksi liiketoimintaan liittyvät kertaluonteiset kustannukset olivat samalla ajanjaksolla 0,6 miljoonaa euroa.

 

Fortaco tekee 9,6 miljoonan euron alaskirjauksen (ei kassavirtavaikutteinen erä) vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen tulokseen johtuen unkarilaisen Fortaco Zrt:n luokittelusta myytävänä olevaksi omaisuuseräksi. Kauppa edellyttää vielä Fortacon joukkovelkakirjalainan haltijoiden hyväksyntää ja eräiden tavanomaisten sopimusehtojen toteutumista, ja sen odotetaan toteutuvan kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

 

Osana strategista tarkastelua ja kuten Kirjallista Menettelyä koskevassa tiedotteessa kerrottiin, Fortaco harkitsee luopuvansa joistakin Fortaco Oy:n omaisuuseristä ja eräistä ei ydinliiketoimintaan kuuluvista kiinteistöistä Suomessa. Toteutuessaan näiden mahdollisten myyntien odotetaan tuottavan Fortacolle positiivisia, kertaluonteisia käteistuloja.

 

Fortaco julkaisee tammi–maaliskuun 2024 liiketoimintakatsauksen 27.5.2024. Hiljaisesta jaksosta johtuen Fortaco ei kommentoi asiaa enempää ennen Business Review:n julkistamista.

 

 

Aiemmat tiedotteet

 

Fortacon pörssitiedote (10.5.2024): Fortaco Group aloittaa kirjallisen menettelyn

https://investors.fortacogroup.com/fi/releases/fortaco-group-aloittaa-kirjallisen-menettelyn/

 

Fortacon lehdistötiedote (10.5.2024): Fortaco myy raskaiden tuotteiden projektiliiketoimintansa Unkarissa
https://investors.fortacogroup.com/fi/releases/fortaco-myy-raskaiden-tuotteiden-projektiliiketoimintansa-unkarissa/

 

Fortacon lehdistötiedote (28.2.2024): Fortaco on aloittanut meriteollisuus- ja energialiiketoimintansa sekä raskaiden tuotteiden projektiliiketoimintansa strategisen arvioinnin

https://investors.fortacogroup.com/fi/releases/fortaco-on-aloittanut-meriteollisuus-ja-energialiiketoimintansa-seka-raskaiden-tuotteiden-projektiliiketoimintansa-strategisen-arvioinnin/

 

 

Lisätietoja

 

Lars Hellberg   

040 572 9488  

lars.hellberg@fortacogroup.com