Hallinto

Fortacon Hallinto

Fortaco Group Holdco Oyj:n hallinto perustuu yrityksen yhtiöjärjestykseen, Suomen osakeyhtiölakiin sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöihin ja ohjeisiin. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijana yhtiö ei ole velvollinen noudattamaan Arvopaperimarkkinayhdistyksen ylläpitämää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Yhtiö kuitenkin julkistaa vuosittain raportin hallinnointijärjestelmästään.

Lisäksi yritys noudattaa sen eettisiä toimintaperiaatteita (Code of Conduct) ja muita yrityksen toimintamalleja. Fortacossa on myös käytössä järjestelmällinen tapa hallita riskejä ja väärinkäytöksiä.

Tilintarkastaja

Yhtiön lakisääteisenä tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana Anders Svennas, KHT.