Avainluvut

Taloudelliset tavoitteet

Fortacon tavoitteena on yli 7% liikevoitto ennen kertaeriä ja ennen aineettomien omaisuuksien poistoja sekä yli 20% sidotun pääoman tuotto yli markkinasyklien.

Fortaco-konsernin avainluvut

Pyyhkäise vasemmalle nähdäksesi lisää

MEUR, IFRS7-9/237-9/221-9/231-9/221 – 12/22**Edelliset 12 kk
Raportoitu
Liikevaihto79.90.0272.00.094.9366.9
Käyttökate0.0-1.314.8-1.30.616.7
% liikevaihdosta-0.1%N/A5.4%N/A0.7%4.6%
Liikevoitto ennen aineettomien omaisuuksien poistoja-3.1-1.36.6-1.3-2.05.9
% liikevaihdosta-3.9%N/A2.4%N/A-2.1%1.6%
Kertaluonteiset erät2.51.34.61.34.57.8
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä2.50.019.40.05.124.5
% liikevaihdosta3.1%N/A7.1%N/A5.4%6.7%
Liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja, arvonalentumisia ja kertaeriä-0.50.011.20.02.513.7
% liikevaihdosta-0.7%N/A4.1%N/A2.6%3.7%
Vertailukelpoinen*
Vertailukelpoinen liikevaihto79.980.7272.0237.5332.4366.9
Vertailukelpoinen käyttökate0.05.114.818.522.819.1
% liikevaihdosta-0.1%6.3%5.4%7.8%6.9%5.2%
Vertailukelpoinen liikevoitto ennen aineettomien omaisuuksien poistoja-3.12.66.611.213.08.4
% liikevaihdosta-3.9%3.2%2.4%4.7%3.9%2.3%
Vertailukelpoiset kertaluonteiset erät2.50.24.61.01.85.4
Vertailukelpoinen EBITDA ennen kertaluonteisia eriä2.55.319.419.524.724.6
% liikevaihdosta3.1%6.6%7.1%8.2%7.4%6.7%
Vertailukelpoinen EBITA ennen kertaluonteisia eriä-0.52.811.212.214.813.8
% liikevaihdosta-0.7%3.5%4.1%5.1%4.5%3.8%
Taloudellinen asema
Sijoitetun pääoman tuotto % (ROCE)-1.1%7.5%7.8%10.7%10.1%7.2 %
Omavaraisuusaste24.2%25.0%24.2%25.0%24.3%24.2%
Nettovelka81.557.981.557.952.081.5
Nettovelkaantumisaste125.2%97.9%125.2%97.9%93.0%125.2%
Nettovelka / edellisen 12 kk vertailukelpoinen
käyttökate ennen kertaluonteisia eriä
3.3x2.5x3.3x2.5x2.1x3.3x

*) Tässä raportissa esitetyt vertailukelpoiset luvut viittaavat konsernin vertailukelpoisiin taloudellisiin tunnuslukuihin vuonna 2022, jotka on johdettu Fortaco Groupin vuoden 2022 taloudellisesta tuloksesta sen viime vuonna tapahtuneen yritysoston johdosta. Selvyyden vuoksi todetaan, että vuoden 2023 taloudellisiin tietoihin ei ole tehty vertailukelpoisuutta koskevia oikaisuja.

**) Raportoitujen lukujen osalta kausi 12.4.2022-31.12.2022.

Luvut sisältävät MauserCABSin syyskuusta 2023 alkaen. Buisardin luvut konsolidoidaan Fortaco-konserniin siitä lähtien, kun yritysosto 100 prosenttia osakkeiden ostamiseksi toteutettiin. Katso tilikauden jälkeiset tapahtumat.

Tunnuslukujen laskentakaavat

EBITDA (käyttökate) = Liikevoitto + aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot + arvonalentumiset

EBITA (liikevoitto ennen aineettomien omaisuuksien poistoja) = Liikevoitto + aineettomien hyödykkeiden poistot + arvonalentumiset

EBITDA (käyttökate) ennen kertaluonteisia eriä = Liikevoitto + aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot + arvonalentumiset +/- kertaluonteiseksi luokiteltavat erät

EBITA (liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia) ennen kertaluontoisia eriä = Liikevoitto + aineettomien hyödykkeiden poistot + arvonalentumiset +/- kertaluonteiseksi luokiteltavat erät

Kertaluonteiseksi luokiteltavat erät = Tietyt varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat erät mukaan lukien kustannukset liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä, strategiset kehitysprojektit sekä yritysjärjestelykulut

Sijoitetun pääoman tuotto % (ROCE) = EBITA ennen kertaluonteisia eriä / (varat – lyhytaikaiset velat)

Omavaraisuusaste = Oma pääoma / taseen loppusumma

Nettovelka = Pitkä- ja lyhytaikaiset korolliset velat + yritysjärjestelyihin liittyvät velat – kokonaislikviditeetti

Nettovelkaantumisaste = Nettovelka / taseen oma pääoma