Fortacon strategia

Tulevaisuuden kasvun mahdollistaa innovatiivinen strategia

Olemme Euroopan johtava, brändeistä riippumaton strateginen kumppani raskaiden työkoneiden ja meriteollisuuden laitevalmistajille ja tarjoamme palveluita koko arvoketjun läpi.

Tuotetarjontaamme kuuluvat työkoneiden ohjaamot, teräsrakennekomponentit ja laitekokoonpanot sekä teknologiapalvelut ja nollapäästöratkaisut.

Maksimoimme konsernin synergiaedut liikevaihdon ja kannattavuuden suhteen ja edistämme teollisuudenalamme jatkuvaa muutosta.

Meillä on vähintään 7 prosentin liikevoittotavoite yli syklien mahdollistaen toiminnan jatkuvan parantamisen ja investoinnit henkilöstöön, laitteisiin ja tekniikan kehittämiseen.

Fortacon strategiaa täsmennettiin vuonna 2014 ja se on pysynyt lähes muuttumattomana siitä lähtien.

Mustavalkoinen kuva ihmisryhmästä kokouksessa.

Toiminnan painopistealueet

Liiketoiminnan kasvu, orgaanisesti ja yritysostojen kautta

Brändin rakentaminen: teollisuudenalamme arvostetuin brändi

Laaja tuotetarjonta ja teknologiapalvelut

Korkeatasoiset hankintapalvelut

Uudet liiketoimintakonseptit ja digitalisaatio

Ensiluokkainen toiminnan laatu ja joustavuus

Missio, Visio, Arvot

Missio

Fortacolla on laaja tuote- ja palvelutarjonta raskaiden työkoneiden ja meriteollisuuden laitevalmistajille maailmanlaajuisesti koko arvoketjussa.

Visio

Olemme johtava, brändeistä riippumaton, Tier 0.5 -kumppani. Tarjoamme koko arvoketjun kattavia ratkaisuja, kuten suunnittelun, valmistuksen ja varaosatoimitukset.

Fortacon Arvot

Kunnioitus

Oikeudenmukainen, tasa-arvoinen, luotettava, avoin, suvaitseva, tiimipelaaja

Yksinkertaistaminen

Selkeä, aloitteellinen, ratkaisukeskeinen, lisäarvoa tuova, hukkaa minimoiva

Nopeus

Asiakaslähtöiset, nopeat ja älykkäät ratkaisut, korkea laatutaso, jatkuva parantaminen