Tiedonantopolitiikka

Hyväksyjä: Fortaco Group Holdco Oyj, hallintoneuvosto

Vastuuhenkilö: Toimitusjohtaja

Hyväksytty ensimmäisen kerran: 22.5.2023

Yleistä

Fortaco noudattaa viestinnässään Suomen ja EU:n lainsäädäntöä, Nasdaq Helsingin sääntöjä, Finanssivalvonnan antamia ohjeita ja yhtiön hallinnointiperiaatteita.
Fortacon viestinnän keskeiset periaatteet ovat johdonmukaisuus, läpinäkyvyys, avoimuus, rehellisyys ja aktiivisuus. Yhtiön tavoitteena on antaa totuudenmukainen kuva yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista ja taloudellisesta suorituskyvystä. Julkistettava tieto toimitetaan ilman aiheetonta viivytystä, tasapuolisesti ja samanaikaisesti yhtiön kaikille sidosryhmille.

Fortaco julkaisee tietoja taloudellisesta tilanteestaan ennalta ilmoitetun vuosiaikataulun mukaisesti. Tulevan tilikauden julkaisupäivät julkistetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä. Tiedot taloudellisesta tilanteesta, tase- ja rahoitusasemasta, näkymistä, kannattavuuskehityksestä tai muista yhtiön toimintaan ja toimintaympäristöön liittyvistä olennaisista asioista annetaan pääsääntöisesti osavuosiraporteissa, puolivuotiskatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteissa.

Fortaco ilmoittaa yleisölle mahdollisimman pian yhtiötä suoraan koskevasta sisäpiiritiedosta, ellei yhtiö päätä lykätä sisäpiiritiedon julkistamista.

Sisäpiiritiedon hallinnassa Fortaco noudattaa soveltuvaa lainsäädäntöä ja viranomaisohjeistuksia sekä Pörssin sisäpiiriohjetta, minkä lisäksi Fortacolla on yhtiön hallintoneuvoston hyväksymä sisäpiiriohje.

Yhtiö julkistaa muut tiedotettavat asiat pörssin sääntöjen ja muiden yhtiöön soveltuvien ohjeiden ja sääntelyn mukaisesti.

Fortacon julkaisemat tiedotteet

Fortacon julkaisemat tiedotteet on jaettu kahteen luokkaan: pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet, joita julkaistaan yhtiön sijoittajasivustolla investors.fortacogroup.com. Lisäksi yhtiö julkaisee englanniksi verkkosivuillaan ajankohtaisia kuulumisia, jotka saattavat kiinnostaa yhtiön sidosryhmiä.

Pörssitiedotteet

Fortaco julkistaa mahdollisimman pian pörssitiedotteella tietoja sellaisista yhtiön toimintaa koskevista asioista, toimista ja tapahtumista, jotka ovat sisäpiiritietoa. Lisäksi yhtiö julkistaa pörssitiedotteena säännöllisen tiedonantovelvollisuuden perusteella annettavat tiedot ja säännölliset raportit sekä muut pörssin sääntöjen nojalla tiedotettavat seikat.

Lehdistötiedotteet

Fortaco julkistaa lehdistötiedotteilla liiketoimintaansa koskevia tapahtumia. Lehdistötiedotteissa kerrotaan asioista, jotka eivät täytä pörssitiedotteen kriteereitä, mutta jotka arvioidaan uutisarvoisiksi tai muuten yhtiön sidosryhmiä kiinnostaviksi.

Hiljainen jakso

Fortaco noudattaa viestinnässään hiljaista jaksoa, joka alkaa 30 päivää ennen osavuosiraporttien, puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Hiljaisen jakson aikana Fortaco ei kommentoi yhtiön taloudellista tilannetta, markkinoita tai tulevaisuuden näkymiä. Jakson aikana yhtiön johto ei tapaa pääomamarkkinoiden tai talousmedioiden edustajia eikä ota kantaa yhtiön taloudellista tilannetta tai yleisiä näkemyksiä koskeviin asioihin. Hiljaiset jaksot ovat nähtävillä verkkosivujen sijoittajakalenterissa.

PDF