Riskienhallinta

Fortacon riskienhallinnan tavoite

Edistämme yrityskulttuuria, jossa kiinnitämme jatkuvasti huomiota sekä omaan että kumppaneidemme toimintaan, sekä seuraamme yleistä maailmantilannetta ja markkinoiden kehitystä. Pyrimme nopeasti havaitsemaan mahdolliset toimintaympäristön muutokset, joilla saattaa olla positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia liiketoiminnallemme.

Fortacossa riskienhallinnan tavoitteena on havaita negatiivinen kehitys ja sen vaikutukset yrityksen toiminnalle. Yhtä tärkeää on myös tarttua mahdollisuuksiin, jotka hyödyttävät yritystä ja asiakkaita.

Suojalasit ja riippulukko.

Strategisella tasolla Fortaco luokittelee riskit viiteen kategoriaan

Strategiset riskit

Rahoitus riskit

Operatiiviset riskit

Kyber- ja teknologiset riskit

Sääntely riskit

Tehokkaan riskienhallinnan strategiat

Jokainen tunnistettu riski analysoidaan perustuen riskin toteutumisen todennäköisyyteen ja liiketoimintavaikutukseen.

Riskienhallinta on integroitu osaksi päivittäistä toimintaa ja liiketoiminnan johtamista kaikilla organisaatiotasoilla. Jokainen työntekijä on vastuussa riskien tunnistamisesta omalla vastuualueellaan.

Havaitut riskit raportoidaan riskiluokitukseen ja eliminointiprosessin (RCE – Risk Classification and Elimination) perustuen. RCE: tavoitteena on yksinkertaistaa riskien tunnistamista, luokitella niiden vakavuus ja selkiinnyttää ongelmanratkaisun raportointia. Riskiluokitus ja eliminointiprosessi (RCE) koskee turvallisuutta, laatua, toimituksia, kustannuksia ja talousasioita sekä liiketoiminnan keskeytykseen littyviä riskejä. Hallintoneuvosto on ylin hallinnollinen toimielin, jolla on vastuu valvonnan järjestämisestä.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus arvioi riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja hallinnointiprosessien tehokkuutta. Fortaco käyttää ulkopuolista palveluntarjoajaa sisäisen tarkastuksen suorittamiseen.