Yhtiökokous

Yhtiökokous tekee päätökset

Yhtiön ylin päättävä elin on yhtiökokous. Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön valvontaan ja hallintoon yhtiökokouksen päätöksillä. Yhtiökokous kutsutaan koolle pääsääntöisesti aina, kun päätöksenteko sitä edellyttää. Lisäksi yhtiökokous pidetään, kun yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista liikkeeseenlaskijan osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat.

Suomen osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa kunkin tilikauden päättymisestä.

Suomen osakeyhtiölaki ja yhtiön yhtiöjärjestys määrittelevät varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat.

Ryhmä ihmisiä istuu pöydän ääressä television ääressä.