Fortaco & vastuullisuus

Meille vastuullisuus on kaiken keskiössä. Olemme määritelleet tärkeimmät kestävän kehityksen painopistealueet.

Ympäristöasiat

Ilmastonmuutos
Tuotteiden suunnittelu ja elinkaaren hallinta

Sosiaalinen vastuu

Terveys ja turvallisuus
Työntekijöiden hyvinvointi
Ihmisoikeudet

Hallinto

Yritysetiikka
Toimitusketjun vastuullisuus

Lähikuva keltaisesta laitteesta.

Vastuullisuus & projektit

on aktiivinen ympäristöasioiden muutoksissa. Kehitämme ratkaisuja ilmaston lämpenemisen vähentämiseksi 1,5 asteella. Meillä on käynnissä seuraavat projektit:

RapidSteel

Hankkeen tavoitteena on luoda integroitu työkalu, joka sisältää tuotesuunnittelun optimoinnin perustuen tuotteen todelliseen käyttöön. Samanaikaisesti optimoidaan tuotesuunnittelu- ja valmistusprosessit sekä robottien käyttö valmistuksessa.

Uusi kevyt teräsrakenne, jonka Fortaco on kehittänyt, on testattavana asiakkaalla. Teräksen lujuutta ja sen käyttöä tarkastellaan osana uutta, sähköistettyä asiakkaan kalustoa. Kevyt teräsrakenne parantaa myös polttomoottoreiden polttoainetaloutta.

SmartSteel

Tavoitteena on kehittää työkalu, joka hyödyntää internettiä (IoT) sekä lohkoketjuteknologioita ja tuottaa todellista tietoa teräskomponenttien jäljellä olevasta käyttöiästä sekä jäännösarvosta.

Fortaco mittaa jäljellä olevaa käyttöikää auttaakseen asiakasta tekemään päätöksiä koneiden uudelleenkäytöstä, kunnostuksesta ja jälleenvalmistuksesta. Tavoitteena on tarjota todellista tietoa teräskomponenttien jäljellä olevasta käyttöiästä. Lisäksi saamme tietoa tutkimus- ja kehitystyötä varten uuden sukupolven suunnittelukriteereistä.

Sekä RapidSteel- että SmartSteel -hankkeen rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto.

FOSSA

Fortaco on mukana kaksivuotisessa FOSSA-projektissa (fossiilivapaat terässovellukset). Hankkeessa on kolme pääteemaa: fossiilivapaan teräksen arvoketju, kehittyneet teräkset ja sovellukset sekä terästuotteiden virtuaalinen valmistus.

Hanketta ovat rahoittamassa Business Finland ja konsortiossa mukana olevat yritykset.

Fortacon vastuualueeseen kuuluvat fossiilivapaan teräksen sovellukset valmistuksessa. Fossiilivapaata terästä käsittelevä tutkimus on parhaillaan käynnissä. Tutkimuksessa selvitetään, miten uutta materiaalia voidaan hyödyntää asiakasprojekteissa.

Laatu, terveys, turvallisuus, ympäristö (QHSE) ohjaavat toimintaamme.

QHSE – Policy Statement

Fortaco on teollinen yritys, joka toimii raskaan kaluston markkinoilla. Tavoitteenamme on olla alamme ammattimaisin ja luotettavin kumppani, joka on täysin sitoutunut turvallisuuteen, laatuun ja toiminnan jatkuvaan parantamiseen.

Menestyksen perustana on maineemme, joka pohjautuu Fortacon arvoihin ja eettisiin toimintaohjeisiimme.

Pyrimme turvalliseen, tapaturmattomaan työympäristöön, jossa kaikki ovat sitoutuneita riskien vähentämiseen ja nolla tapaturmaa -tavoitteeseen.

Tavoitteemme on ylittää asiakkaidemme laatuodotukset, toimittaa luotettavia ja virheettömiä tuotteita ja kehittyä jatkuvasti.

Pyrimme olemaan sopusoinnussa ympäristömme kanssa, parannamme jatkuvasti resurssitehokkuuttamme ja toimimme täysimääräisesti lakien ja määräyksien mukaisesti.

Edellytämme kaikkien työntekijöidemme noudattavan arvojamme ja ottavan vastuun omalta osaltaan laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristötavoitteiden saavuttamisessa.