whistleblowing

Väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanava

Kaikki mahdolliset eettisen ohjeiston (Code of Conduct) vastaiset sääntöjen rikkomukset tulee estää. Jos sääntöjen rikkomus kuitenkin tapahtuu, on tästä raportoitava ajallaan ilmoitettua kanavaa käyttäen. Fortacossa esihenkilöt kertovat ilmoituskanavien käytöstä työntekijöille.

Jos työntekijä epäilee, että eettisen ohjeiston sääntöjä on rikottu, hän ottaa yhteyttä joko lähimpään esihenkilöönsä, paikalliseen johtoryhmän jäseneen tai sisäiseen tarkastukseen. Yhteydenotot käsitellään luottamuksellisesti ja nimettömästi.

Vesipullo kannettavan tietokoneen ja hiiren vieressä.

Eettisen ohjeiston noudattaminen

Kaikki yhteydenotot tarkistetaan perustuen vaatimusten mukaiseen prosessiin. Kaikki hyvässä uskossa esitetyt väitteet eettisen ohjeiston mahdollisesta rikkomuksesta tutkitaan kattavasti ja oikeudenmukaisesti. Eettisen ohjeiston vastaiset teot oikaistaan viipymättä ja niistä voidaan määrätä kurinpidollisia toimenpiteitä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Rikollinen toiminta saattaa johtaa myös syytteeseen.