YHTIÖJÄRJESTYS

1. Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on suomeksi Fortaco Group Holdco Oyj, ruotsiksi Fortaco Group Holdco Abp ja englanniksi Fortaco Group Holdco Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2. Toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallinnoida osakkeita ja muita varoja.

3. Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Hallitukseen kuuluu vähintään 1 ja enintään 5 varsinaista jäsentä, jotka valitsee yhtiökokous. Mikäli hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä, hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen. Mikäli hallituksessa on useita jäseniä, sille on valittava puheenjohtaja. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4. Hallintoneuvosto

Yhtiöllä on hallintoneuvosto, jonka tehtävä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa. Hallintoneuvostoon kuuluu kolmesta kuuteen (3-6) jäsentä, jotka valitsee yhtiökokous. Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

5. Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustaa hallitus. Yhtiön toiminimen kirjoittaa hallituksen jäsen yksin. Hallitus voi antaa oikeuden muulle nimetylle henkilölle edustaa yhtiötä. Nämä henkilöt edustavat yhtiötä kaksi yhdessä, tai yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

6. Tilintarkastaja

Yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7. Prokurat

Prokuran antamisesta ja peruuttamisesta päättää hallitus.

8. Riidanratkaisu

Kaikki tämän yhtiöjärjestyksen määräämiä asioita koskevat riidat, sekä muut yhtiötä, osakkeenomistajia, hallitusta ja toimitusjohtajaa koskevat riidat ratkaistaan välimiesmenettelystä annetun lain mukaisesti. Ellei laista tai yhtiöjärjestyksestä muuta johdu, noudatetaan kulloinkin voimassaolevaa osakeyhtiölakia.