Fortaco / Pörssitiedotteet / Fortaco Group aloittaa kirjallisen menettelyn

Fortaco Group Holdco Oyj (“Liikkeeseenlaskija” ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa kullakin ajan hetkellä, “Fortaco“) on ohjeistanut Liikkeeseenlaskijan vakuudellisen joukkovelkakirjalainan (ISIN: NO0012547274) (“Joukkovelkakirjalaina“) haltijoiden edustajaa aloittamaan kirjallisen menettelyn pyytääkseen Joukkovelkakirjalainan haltijoita äänestämään eräiden varallisuuserien siirtojen, lainojen myöntämisen, eräiden vakuuksien vapauttamisen, eräiden Joukkovelkakirjalainaan liittyvien vakuuksien kohteena olevien omaisuuserien myymisen sekä eräiden Fortacon konserniyhtiöiden välisten sulautumisten toteuttamisen puolesta (“Kirjallinen Menettely“).

Kuten 28.2.2024 julkaistussa Fortacon tiedotteessa ilmoitettiin, Fortacolla on meneillään strateginen katsaus, jonka tarkoituksena on tehostaa yhtiön liiketoimintaa. Tähän strategiseen arviointiin liittyen Fortaco ja sen omistajat haluavat kehittää Fortacon liiketoimintaa myymällä eräitä Fortacon omistamia yhtiöitä ja omaisuuseriä, vapauttamalla eräitä Joukkovelkakirjalainaan liittyviä vakuuksia ja myymällä eräitä Joukkovelkakirjalainaan liittyvien vakuuksien kohteena olevia omaisuuseriä, sekä toteuttamalla eräitä sulautumisia Fortacon konserniyhtiöiden välillä. Liikkeeseenlaskija katsoo kaikkien näiden toimien hyödyttävän Fortacon yleistä taloudellista asemaa pitkällä aikavälillä ja parantavan sen kannattavuutta ja siten Fortacon luottokelpoisuutta.

Toteuttaakseen edellä viitatut strategista arviointia seuraavat toimet, osana Kirjallista Menettelyä Liikkeeseenlaskija pyytää ystävällisesti Joukkovelkakirjalainan haltijoita äänestämään muun muassa seuraavien ehdotusten puolesta: (i) Fortaco Zrt:n osakkeiden myyminen transaktiorakenteella, jonka osana (A) eräitä Fortaco Zrt:lle myönnettyjä sisäisiä lainoja muutettaisiin oman pääoman ehtoisiksi sijoituksiksi, ja (B) Fortaco hankkisi erästä kalustoa ja antaisi Fortaco Zrt:lle oikeuden käyttää kyseistä kalustoa vastikkeetta siten, että omistusoikeus säilyisi Fortacolla kunnes Fortaco Zrt on maksanut kaluston kokonaisuudessaan Fortacolle, (ii) seitsemään Suomessa sijaitsevaan kiinteistöön kohdistuvien Joukkovelkakirjalainaan liittyvien vakuuksien vapauttaminen kyseisten kiinteistöjen myynnin mahdollistamiseksi, (iii) Fortaco Oy:n (jolla on Joukkovelkakirjalainaan liittyviä vastuita ja jonka osakkeet on annettu vakuudeksi Joukkovelkakirjalainaan liittyen) kaiken tai merkittävän osan sen omaisuudesta myyminen, ja (iv) eräiden Fortacon konserniyhtiöiden välisten sulautumisten toteuttaminen, kussakin tapauksessa pääasiallisin ehdoin ja kuten tarkemmin kuvattu Kirjallista Menettelyä koskevassa ilmoituksessa.

Kirjallista Menettelyä koskeva ilmoitus toimitetaan kaikille Joukkovelkakirjalainan haltijoille arvopaperikeskuksen välityksellä, ja se on saatavilla myös Liikkeeseenlaskijan nettisivuilla (https://investors.fortacogroup.com/fi/fi-bond/). Ollakseen oikeutettu äänestämään Kirjallisessa Menettelyssä, henkilön tulee olla rekisteröity Joukkovelkakirjalainan haltijana 20.5.2024. Viimeinen päivä Kirjallisessa Menettelyssä äänestämiselle on 27.5.2024.

Lisätietoja:

Lars Hellberg    

+358 40 572 9488   

lars.hellberg@fortacogroup.com