Fortaco / Lehdistötiedotteet / Fortaco on aloittanut meriteollisuus- ja energialiiketoimintansa sekä raskaiden tuotteiden projektiliiketoimintansa strategisen arvioinnin

Fortaco on aloittanut meriteollisuus- ja energialiiketoimintansa sekä raskaiden tuotteiden projektiliiketoimintansa strategisen arvioinnin. Näiden liiketoiminta-alueiden osuus kokonaisliikevaihdosta vuonna 2023 oli alle 10 prosenttia ja negatiivinen vaikutus käyttökatteeseen. Näillä segmenteillä toimivat Fortacon liiketoimintayksiköt sijaitsevat Serbiassa, Suomessa ja Unkarissa.

Arvioinnin odotetaan valmistuvan ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 2024.

Lisätietoja antaa
Lars Hellberg 
President & CEO, Fortaco Group                                                           
+358 40 572 9488                                                           
lars.hellberg@fortacogroup.com