Fortaco / Pörssitiedotteet / Fortaco Groupin vuosikertomus 2023 on julkaistu

Fortaco Group Holdco on julkaissut vuosikertomuksen vuodelta 2023. Vuosikertomus sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä. Vuosikertomus on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä sekä luettavissa ja ladattavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: https://investors.fortacogroup.com/fi/reports/.

Fortaco Groupin European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukainen tilinpäätös julkistetaan suomeksi. ESEFin vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat ja liitetiedot on merkitty XBRL-merkinnöin. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on antanut riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan tilintarkastajan varmennusraportin koskien Fortaco Group Holdco Oyj:n laatimaa suomenkielistä ESEF-tilinpäätöstä. Varmennus on suoritettu ISAE 3000 (uudistettu) -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Lars Hellberg
040 572 9488
lars.hellberg@fortacogroup.com

Talousjohtaja, varatoimitusjohtaja Kimmo Raunio
040 593 6854
kimmo.raunio@fortacogroup.com

 

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet
Web: investors.fortacogroup.com

 

Fortaco Group

 

Fortaco on Euroopan johtava strateginen kumppani raskaiden työkoneiden ja meriteollisuuden laitevalmistajille, jolla on korkealaatuinen tuotetarjonta, kuten nollapäästöratkaisut ja teknologia, työkoneiden ohjaamot, hitsatut teräskomponentit sekä kokoonpanopalvelut. Fortaco Groupin liiketoimintayksiköt ja teknologiakehitys sijaitsevat useissa Euroopan maissa sekä Aasiassa ja palvelevat globaaleja asiakkaita. www.fortacogroup.com.