Fortaco / Pörssitiedotteet / Fortaco Group ilmoittaa saattaneensa onnistuneesti loppuun kirjallisen menettelyn liittyen sen joukkovelkakirjalainan ja eräiden vakuussopimusten ehdoista poikkeamiseen

Fortaco Group Holdco Oyj (“Yhtiö“) ilmoittaa tänään saattaneensa onnistuneesti loppuun kirjallisen menettelyn (“Kirjallinen Menettely“), joka aloitettiin 10.5.2024 koskien Yhtiön olemassa olevaa vuonna 2027 erääntyvää vakuudellista joukkovelkakirjalainaa (ISIN: NO0012547274) (“Joukkovelkakirjalaina“), liittyen eräistä Joukkovelkakirjalainan ehtojen sekä eräiden muun muassa Joukkovelkakirjalainaan liittyvien vakuussopimusten ehdoista poikkeamiseen, kuten 10.5.2024 päivätyssä Kirjallista Menettelyä koskevassa ilmoituksessa tarkemmin kuvattiin (“Ehdotus“). Joukkovelkakirjalainan haltijoiden (“Haltijat“) viimeinen päivä ja aika äänestää Ehdotukseen liittyen oli 27.5.2024 kello 15:00 (CEST).

Riittävä määrä Haltijoita osallistui Kirjalliseen Menettelyyn sen päätösvaltaisuuden saavuttamiseksi, ja tarvittava enemmistö Haltijoista äänesti Ehdotuksen hyväksymisen eli seuraavien puolesta: (i) Fortaco Zrt:n osakkeiden myyminen transaktiorakenteella, jonka osana muun muassa (A) eräitä Fortaco Zrt:lle myönnettyjä sisäisiä lainoja muutettaisiin oman pääoman ehtoisiksi sijoituksiksi, (B) Fortaco hankkisi erästä kalustoa ja antaisi Fortaco Zrt:lle oikeuden käyttää kyseistä kalustoa vastikkeetta siten, että omistusoikeus säilyisi Fortacolla kunnes Fortaco Zrt on maksanut kaluston kokonaisuudessaan Fortacolle, ja (C) Fortaco Zrt:lle myönnettäisiin eräitä pitkäaikaisia lainoja, (ii) seitsemään Suomessa sijaitsevaan kiinteistöön kohdistuvien Joukkovelkakirjalainaan liittyvien vakuuksien vapauttaminen kyseisten kiinteistöjen myynnin mahdollistamiseksi, (iii) Fortaco Oy:n (jolla on Joukkovelkakirjalainaan liittyviä vastuita ja jonka osakkeet on annettu vakuudeksi Joukkovelkakirjalainaan liittyen) kaiken tai merkittävän osan sen omaisuudesta myyminen, ja (iv) eräiden Fortacon konserniyhtiöiden välisten sulautumisten toteuttaminen, kussakin tapauksessa pääasiallisin ehdoin ja kuten tarkemmin kuvattu Kirjallista Menettelyä koskevassa ilmoituksessa.

Ehdotuksen mukaiset ehdoista poikkeamiset ovat voimassa 27.5.2024 alkaen.

 

Lisätietoja

Lars Hellberg    

+358 40 572 9488   

lars.hellberg@fortacogroup.com