Fortaco / Pörssitiedotteet / Fortaco Group Holdco Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset

Fortaco Group Holdco Oyj:n 13.6.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 ja myönsi hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja voitonjaosta päättäminen

Päätettiin yhtiön hallintoneuvoston suosituksen ja hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden tulos kirjataan yhtiön aiempien tilikausien voitto/tappio-tilille ja että osinkoa ei jaeta.

Hallintoneuvoston jäsenten määrä, valinta ja palkitseminen

Päätettiin, että hallintoneuvoston varsinaisten jäsenten lukumäärä on viisi (5). Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen Panu Routila (puheenjohtaja), Marc Lindhorst, Markus Sjöholm, Sebastian Schatton ja Mona Henning.

Päätettiin, että hallintoneuvoston jäsenille maksetaan korvausta seuraavasti:

  • Panu Routilalle maksetaan vuosikorvauksena 52 800 euroa kuukausittaisissa erissä ja
  • Markus Sjöholmille maksetaan vuosikorvauksena 40 000 euroa kuukausittaisissa erissä.

Muille hallintoneuvoston jäsenille ei makseta palkkioita.

Hallituksen jäsenten määrä, valinta ja palkitseminen

Päätettiin, että hallituksen jäsenten lukumäärä on yksi (1) varsinainen jäsen ja yksi (1) varajäsen. Hallituksen jäseneksi valittiin uudelleen Lars Hellberg ja varajäseneksi Kimmo Raunio. Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Päätettiin valita uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka toimii myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024. Päävastuulliseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT Anders Svennas.

Tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio perustuen yhtiön hyväksymään laskuun.

 

Fortaco Group Holdco Oyj
Hallitus

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Lars Hellberg
+358 40 572 9488
lars.hellberg@fortacogroup.com 

Talousjohtaja, varatoimitusjohtaja Kimmo Raunio
+358 40 593 6854
kimmo.raunio@fortacogroup.com