Fortaco / Pörssitiedotteet / Fortaco Group Holdco Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023 (tilintarkastamaton, IFRS): Kasvu ja yritysostot jatkuivat

Tämä tiedote on tiivistelmä Fortaco Group Holdco Oyj:n puolivuosikatsauksesta ajalta tammi-kesäkuu 2023. Raportti on kokonaisuudessaan tiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa https://investors.fortacogroup.com/fi/.

Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.
Kohokohdat: huhti-kesäkuu 2023

  • Liikevaihto oli 95,9 miljoonaa euroa (vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 14,8 %).
  • Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä oli 8,7 miljoonaa euroa (9,1 % liikevaihdosta, vertailukelpoinen kasvu -2,2 %). Käyttökate oli 7,4 miljoonaa euroa (7,7 % liikevaihdosta).
  • EBITA ennen kertaluonteisia eriä oli 6,1 miljoonaa euroa (6,3 % liikevaihdosta, vertailukelpoinen kasvu -6,6 %). EBITA oli 4,8 miljoonaa euroa (5,0 % liikevaihdosta).
  • Nettovelka oli 51,3 miljoonaa euroa ja nettovelan suhde vertailukelpoiseen käyttökatteeseen ennen kertaluonteisia eriä oli 1,9x.
  • Liiketoiminnan volyymi jatkui hyvällä tasolla katsauskauden aikana ja vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi selvästi. Kannattavuus katsauskauden aikana oli melko hyvällä tasolla. Kannattavuutta tuki hyvä liikevaihto, oikea hinnoittelu sekä hyvä tehokkuus.
  • Katsauskauden aikana oli useita merkittäviä tapahtumia:

23.5.2023 Fortaco tiedotti saaneensa Finanssivalvonnalta hyväksynnän listalleottoesitteeseen liittyen 22.7.2022 liikkeeseen laskettuun joukkovelkakirjalainaan. Lisäksi tiedotettiin Fortacon jättäneen hakemuksen joukkovelkakirjalainan listaamiseksi Nasdaq Helsingin joukkovelkakirjalainojen listalle. Kaupankäynti joukkovelkakirjalainalla käynnistyi 25.5.2023.
26.5.2023 Fortaco tiedotti allekirjoittaneensa sopimuksen Walter Mauser GmbH:n koko osakekannan ostamisesta. Yrityskauppa ei ole toteutunut puolivuosikatsauksen julkaisuhetkellä, yrityskaupan arvellaan toteutuvan vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen aikana. Fortaco tulee täsmentämään yritysjärjestelyn vaikutusta vuoden 2023 taloudelliseen ohjeistukseen yrityskaupan toteutumisen jälkeen.

7.6.2023 Fortaco tiedotti selvittävänsä mahdollisuutta laskea liikkeeseen lisää velkakirjoja sen olemassa olevan joukkovelkakirjalainan puitteissa. 16.6.2023 tiedotettiin, että velkakirjolainojen liikkeeseenlasku on suoritettu onnistuneesti, ja että Fortaco laski liikkeeseen yhteensä 27,5 miljoonan euron arvosta joukkovelkakirjalainoja. Liikkeeseen lasku toteutui katsauskauden jälkeen heinäkuussa 2023 (katso tilikauden jälkeiset tapahtumat).

7.6.2023 tiedotettiin myös Fortacon allekirjoittaneen aiesopimuksen, jonka mukaan Fortaco ostaa loput 65 % Buisard S.A.S:n osakkeista. Yrityskauppa ei ole toteutunut puolivuosikatsauksen julkaisuhetkellä.

21.6.2023 tiedotettiin, että Fortaco investoi teräsrakenteiden valmistuskapasiteettiin Gliwicen alueella Puolassa. Tehtaan rakennustöiden odotetaan alkavan vuoden 2023 toisen vuosipuoliskon aikana ja liiketoiminnan vuoden 2024 toisen vuosipuoliskon aikana.

Kohokohdat: tammi-kesäkuu 2023

  • Liikevaihto oli 192,1 miljoonaa euroa (vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 22,4 %).
  • Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä oli 16,9 miljoonaa euroa (8,8 % liikevaihdosta, vertailukelpoinen kasvu 19,4 %). Käyttökate oli 14,8 miljoonaa euroa (7,7 % liikevaihdosta).
  • EBITA ennen kertaluonteisia eriä oli 11,7 miljoonaa euroa (6,1 % liikevaihdosta, vertailukelpoinen kasvu 25,5 %). EBITA oli 9,6 miljoonaa euroa (5,0 % liikevaihdosta).

Avainluvut

Fortaco-konsernin avainluvut

MEUR, IFRS 46/23 46/22 16/23 16/22 112/22** Edelliset 12kk
Raportoitu
Liikevaihto 95,9 N/A 192,1 N/A 94,9 N/A
EBITDA (käyttökate) 7,4 N/A 14,8 N/A 0,6 N/A
% liikevaihdosta 7,7 % N/A 7,7 % N/A 0,7 % N/A
EBITA 4,8 N/A 9,6 N/A -2,0 N/A
% liikevaihdosta 5,0 % N/A 5,0 % N/A -2,1 % N/A
Kertaluonteiset erät 1,3 N/A 2,1 N/A 4,5 N/A
EBITDA ennen kertaluonteisia eriä 8,7 N/A 16,9 N/A 5,1 N/A
% liikevaihdosta 9,1 % N/A 8,8 % N/A 5,4 % N/A
EBITA ennen kertaluonteisia eriä 6,1 N/A 11,7 N/A 2,5 N/A
% liikevaihdosta 6,3 % N/A 6,1 % N/A 2,6 % N/A
Vertailukelpoinen*
Vertailukelpoinen liikevaihto 95,9 83,6 192,1 156,9 332,4 367,6
Vertailukelpoinen EBITDA (käyttökate) 7,4 8,4 14,8 13,4 22,8 24,3
% liikevaihdosta 7,7 % 10,1 % 7,7 % 8,5 % 6,9 % 6,6 %
Vertailukelpoinen EBITA 4,8 6,0 9,6 8,6 13,0 14,1
% liikevaihdosta 5,0 % 7,2 % 5,0 % 5,5 % 3,9 % 3,8 %
Vertailukelpoiset kertaluonteiset erät 1,3 0,4 2,1 0,8 1,8 3,1
Vertailukelpoinen EBITDA ennen kertaluonteisia eriä 8,7 8,9 16,9 14,2 24,7 27,4
% liikevaihdosta 9,1 % 10,7 % 8,8 % 9,0 % 7,4 % 7,5 %
Vertailukelpoinen EBITA ennen kertaluonteisia eriä 6,1 6,5 11,7 9,3 14,8 17,2
% liikevaihdosta 6,3 % 7,8 % 6,1 % 6,0 % 4,5 % 4,7 %
Taloudellinen asema
Sijoitetun pääoman tuotto % (ROCE) 16,4 % N/A 15,8 % N/A 10,1 %
Omavaraisuusaste 25,7 % N/A 25,7 % N/A 24,3 %
Nettovelka 51,3 N/A 51,3 N/A 52,0
Nettovelkaantumisaste 88,1 % N/A 88,1 % N/A 93,0 %
Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 1,9x N/A 1,9x N/A 2.1x
*) Luvut viittaavat Fortaco-konsernin vertailukelpoisiin lukuihin, jotka koostuvat ostetun Fortaco-konsernin koko vuoden luvuista 2022.
**) Raportoitujen lukujen osalta kausi 12.4.2022–31.12.2022

Ohjeistus vuodelle 2023 (julkistettu listalleottoesitteessä 23.5.2023)

Liikevaihdon odotetaan vuonna 2023 olevan yli 350 miljoonaa euroa (vertailukelpoinen liikevaihto vuonna 2022: 332,4 miljoonaa euroa) ja EBITDA ennen kertaluonteisia eriä parempi kuin vertailukelpoinen EBITDA ennen kertaluonteisia eriä vuonna 2022 (vertailukelpoinen EBITDA ennen kertaluonteisia eriä vuonna 2022: 24,7 miljoonaa euroa).
Toimitusjohtaja Lars Hellbergin kommentit

Fortacon menestyksellinen kasvu jatkui vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Liikevaihto kasvoi 22 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan ja oli 192 (157) miljoonaa euroa. Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 19 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 16,9 (14,2) miljoonaa euroa. Taseen keskeinen tunnusluku, nettovelka suhteessa käyttökatteeseen, oli hyvällä tasolla ollen 1,9. Meillä on vahva kassa-asema, mikä mahdollistaa liiketoimintamme kestävän kehittämisen.

Jatkoimme yritysostojen polkua ja teimme toukokuussa strategisen päätöksen ostaa itävaltalainen MauserCABS osaksi Fortacoa. Tämän lisäksi Fortaco allekirjoitti aiesopimuksen loppujen osakkeiden hankkimisesta Buisard Cabins -nimisestä yrityksestä, josta omistamme jo 35 %. Molemmat yritysjärjestelyt odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen aikana. Kesäkuussa Fortaco laski onnistuneesti liikkeelle 27,5 miljoonan euron lisäerän velkakirjoja, mikä mahdollistaa käynnissä olevien yritysostojen ja strategisten investointien rahoituksen tavoitteidemme mukaisesti. Haluan kiittää eurooppalaisia joukkovelkakirjalainasijoittajiamme – luottamuksenne on meille kunnia-asia.

Aloitimme useita kehitys- ja yhteistyöprojekteja vahvistaaksemme liiketoimintaamme ja markkina-asemaamme. Puolan Gliwicen alueella sijaitseva kapasiteetin laajennushanke on greenfield-investointi, johon kuuluu 34 000 neliömetrin katettu tuotantoalue sekä uudet koneet ja laitteet. Tällä investoinnilla Fortaco laajentaa asemaansa teräskomponenttien ja työkoneohjaamojen valmistajana sekä lisää tehokkuutta automaation ja vahvan toiminnallisen osaamisen kautta. Sarjatuotannon arvioidaan käynnistyvän vuoden 2024 kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Aikaisemmin kerrottu, korkeaan automaatioasteeseen ja kapasiteetin kasvattamiseen tähtäävä Holicin tuotantoyksikön laajennus Slovakiassa etenee investointisuunnitelman mukaisesti. Fortaco Estonia OÜ ja Systemair AS kiinteistön omistajana, jossa Well Technology OÜ toimii, ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jossa Fortaco Estonia laajentaa liiketoimintaansa Well Technology OÜ:n rakennukseen. Järjestelyn myötä Fortaco Estonia kasvattaa kapasiteettiaan 8 000 neliömetrillä ja vahvistaa Fortacon asemaa yhtenä Euroopan suurimmista strategisista kumppaneista terästeollisuuden laitevalmistajille. Sarjatuotannon arvioidaan käynnistyvän alkuvuodesta 2024. Lisäksi Fortacon tuotantoyksiköissä on laajalti käynnissä automaatio- ja digitalisaatiohankkeita, joilla mahdollistetaan turvallisempi ja parempi huominen.

Tilauskantamme pysyi vakaana ja oli 72,2 miljoonaa euroa. Ennakoimme kuitenkin, että markkina- ja asiakassegmentistä riippuen jälleenmyyjät ja OEM-valmistajat (Original Equipment Manufacturer) ovat valmiita mukauttamaan varastojaan toimitusketjun jakelutilanteen normalisoituessa. Meriteollisuuden ja energiasektorin markkinahäiriöt vaikuttavat kuitenkin kahden Fortacon liiketoimintayksikön käyttöasteeseen. Seuraamme tarkasti globaaleja, paikallisia ja useita muita indeksejä ollaksemme valmiina mahdollisiin kapasiteettitarpeiden muutoksiin.

Olemme saaneet lisäkauppaa puolustusvälineteollisuuden markkinalla, ja näemme tässä segmentissä kasvumahdollisuuksia lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Lisäksi Fortacon asiakasportfoliossa on uusia maailmanlaajuisesti toimivia OEM-asiakkailla. Myös yritysostot tuovat meille uusia, toisiaan täydentäviä asiakkuuksia. Haluan korostaa Fortacon vankkaa asemaa, laatua ja toimituskykyä. Nämä tekevät meistä mielenkiintoisen strategisen kumppanin nykyisille ja uusille asiakkaillemme.

Olemme havainneet asiakkaidemme lisääntyneen aktiivisuuden toiminnan käynnistämiseksi ja lokalisoimiseksi Yhdysvalloissa. Kuten olemme aiemmin kertoneet, Fortacon strategiasuunnitelmaan kuuluvat toimenpiteet, joiden mukaisesti tulemme tarjoamaan saman liiketoimintaportfolion Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Fortacon tiimi on kartoittanut markkinaa, ja arvioimme, että yhtiö on Yhdysvaltojen markkinoilla lähitulevaisuudessa. Yhteisyrityksemme Tata AutoCompin kanssa Intiassa etenee. Ensimmäiset ohjaamomallit on valmistettu asiakkaan hyväksyttäväksi, ja tuotannon arvioidaan käynnistyvän vuoden 2023 loppuun mennessä. Odotamme yhteisyrityksen kiihdyttävän kasvua Intian markkinoilla sekä lisäävän vientiä.

Teräsmarkkinoiden hinnat ovat tällä hetkellä laskussa ja arvioimme niiden marginaalivaikutuksen olevan meille neutraali. Tulevaisuudessa tavoitteenamme on edelleen vahvistaa hankinnan synergioita yhdessä ammattimaisen toimitusketjumme kanssa perustuen liiketoiminnan kasvuun ja yritysostoihin.

Taloudellinen tiedottaminen 

Yhtiö julkaisee osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2023 maanantaina 30.11.2023.

Fortaco Group Holdco Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Lars Hellberg
+358 40 572 9488
lars.hellberg@fortacogroup.com

Talousjohtaja, varatoimitusjohtaja Kimmo Raunio
+358 40 593 685
kimmo.raunio@fortacogroup.com
Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
Web: investors.fortacogroup.com