Fortaco / Pörssitiedotteet / Fortaco Group Holdco Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2023 (tilintarkastamaton, IFRS): Liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät positiivisesti katsauskaudella.

Fortaco Group Holdco Oyj Pörssitiedote 29.5.2023 klo 14.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Fortaco Group Holdco Oyj:n osavuosikatsauksesta ajalta tammi-maaliskuu 2023. Raportti on kokonaisuudessaan tiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa http://investors.fortacogroup.com.

Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.

Kohokohdat: tammi-maaliskuu 2023

  • Liikevaihto oli 96,1 miljoonaa euroa (vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 31,1 %).
  • Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 8,2 miljoonaa euroa (8,5 % liikevaihdosta, vertailukelpoinen kasvu 55,9 %). Käyttökate oli 7,4 miljoonaa euroa (7,7 % liikevaihdosta).
  • EBITA ennen kertaluonteisia eriä oli 5,7 miljoonaa euroa (5,9 % liikevaihdosta, vertailukelpoinen kasvu 98,3 %). EBITA oli 4,9 miljoonaa euroa (5,1 % liikevaihdosta).
  • Nettovelka oli 51,3 miljoonaa euroa ja nettovelan suhde vertailukelpoiseen käyttökatteeseen ennen kertaluonteisia eriä oli 1,9x.
  • Tilauskertymä katsauskaudella oli hyvällä tasolla ja tilauskirja katsauskauden lopussa kasvoi maltillisesti verrattuna vuoden 2022 lopun tasoon.
  • Tuloksentekokykyä tukivat voimakkaita kustannusnousuja vastaavat hinnankorotukset, jotka saatiin voimaan katsauskauden aikana.
  • Katsauskauden aikana Fortaco perusti Zero Emission Solutions -liiketoimintayksikön, jonka alla asiakkaille tarjotaan uusia tuotteita ja palveluita.
  • Tehdaslaajennusinvestointi Holicissa Slovakiassa eteni suunnitelmien mukaisesti.

Avainluvut

Fortaco-konsernin avainluvut
 

MEUR, IFRS 1-3/23 1-3/22 Muutos % 1-12/22** Edelliset 12 kk
Raportoitu
Liikevaihto 96,1 N/A N/A 94,9 N/A
EBITDA (käyttökate) 7,4 N/A N/A 0,6 N/A
% liikevaihdosta 7,7 % N/A N/A 0,7 % N/A
EBITA 4,9 N/A N/A -2,0 N/A
% liikevaihdosta 5,1 % N/A N/A -2,1 % N/A
Kertaluonteiset erät 0,8 N/A N/A 4,5 N/A
EBITDA ennen kertaluonteisia eriä 8,2 N/A N/A 5,1 N/A
% liikevaihdosta 8,5 % N/A N/A 5,4 % N/A
EBITA ennen kertaluonteisia eriä 5,7 N/A N/A 2,5 N/A
% liikevaihdosta 5,9 % N/A N/A 2,6 % N/A
Vertailukelpoinen*
Vertailukelpoinen liikevaihto 96,1 73,3 31,1 % 332,4 355,3
Vertailukelpoinen EBITDA (käyttökate) 7,4 4,9 50,3 % 22,8 25,3
% liikevaihdosta 7,7 % 6,7 %   6,9 % 7,1 %
Vertailukelpoinen EBITA 4,9 2,5 92,9 % 13,0 15,3
% liikevaihdosta 5,1 % 3,4 %   3,9 % 4,3 %
Vertailukelpoiset kertaluonteiset erät 0,8 0,3 138,6 % 1,8 2,3
Vertailukelpoinen EBITDA ennen kertaluonteisia eriä 8,2 5,3 55,9 % 24,7 27,6
% liikevaihdosta 8,5 % 7,2 %   7,4 % 7,8 %
Vertailukelpoinen EBITA ennen kertaluonteisia eriä 5,7 2,9 98,3 % 14,8 17,6
% liikevaihdosta 5,9 % 3,9 %   4,5 % 5,0 %
Taloudellinen asema
Sijoitetun pääoman tuotto % (ROCE) 15,4 % N/A N/A 10,1 %
Omavaraisuusaste % 24,4 % N/A N/A 24,3 %
Nettovelka 51,3 N/A  N/A 52,0
Nettovelkaantumisaste 89,2 % N/A N/A 93,0 %
Nettovelka / vertailukelpoinen EBITDA ennen kertaluonteisia eriä 1,9x N/A N/A 2,1x
*) Luvut viittaavat Fortaco-konsernin vertailukelpoisiin lukuihin,
jotka koostuvat ostetun Fortaco-konsernin koko vuoden luvuista 2022.
**) Raportoitujen lukujen osalta kausi 12.4.2022-31.12.2022.

Ohjeistus vuodelle 2023

Liikevaihdon odotetaan vuonna 2023 olevan yli 350 miljoonaa euroa (vertailukelpoinen liikevaihto vuonna 2022: 332,4 miljoonaa euroa) ja EBITDA ennen kertaluonteisia eriä parempi kuin vertailukelpoinen EBITDA ennen kertaluonteisia eriä vuonna 2022 (vertailukelpoinen EBITDA ennen kertaluonteisia eriä vuonna 2022: 24,7 miljoonaa euroa).

Toimitusjohtaja Lars Hellberg kommentoi

Vuoden 2023 ensimmäinen neljännes oli edelleen positiivinen. Asiakkaidemme hyvä tilauskertymä heijastui liiketoimintaamme, joka jatkui terveellä pohjalla koko ensimmäisen vuosineljänneksen. Olemme viime aikoina onnistuneet voittamaan uusia asiakkuuksia ja valmistettavia tuotteita muun muassa puolustusvälineteollisuudesta. Uusi liiketoiminta on nyt toteutusvaiheessa ja vaikuttaa vuoden 2023 liikevaihdon kasvunäkymiin. Myös liikevaihtomme kasvoi katsauskaudella noin 30 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

 

Viime vuoden lopussa onnistuimme siirtämään oleellisin osin kaikki poikkeukselliset energia- ja palkkakustannuskorotukset asiakassopimuksiimme. Jatkoimme myös liiketoiminnan maantieteellistä hajauttamista. Asiakkaamme ovat keskittyneet entistä enemmän Eurooppaan, Aasiaan ja Yhdysvaltoihin. Strategisena tavoitteenamme on aktiivisesti lisätä tarjontaa Yhdysvaltain markkinoille ja meillä on tätä varten nimetty liiketoiminnan kehitystiimi, joka edistää GoWest-strategiaamme.

 

Asiakassegmenteistämme kaivosteollisuus jatkui vahvana, mutta kysyntä meri-, offshore- ja energia-segmenteissä jäi edelleen valitettavan alhaiselle tasolle. Kontinkäsittely, metsäkone- ja materiaalin-käsittelysegmenteissä kysyntä jatkui vakaana. Näemme vahvoja kasvumahdollisuuksia erityisesti puolustusvälineteollisuudessa.

 

Uusi liiketoimintayksikkömme Zero Emission Solutions keskittyy muun muassa fossiilivapaiden terässovellusten ja komponenttien kehittämiseen asiakkaillemme. Uusi yksikkö tarjoaa ratkaisuja myös integroituun lämmönhallintaan ohjaamoiden ilmastoinnissa ja sähköistettyjen ajoneuvojen akkujen lataamisessa. Lisäksi selvitämme verkkolatausmahdollisuuksia sekä off-grid-ratkaisuja yhteistyössä asiantuntevien OEM-valmistajien (Original Equipment Manufacturer) kanssa.

 

Investointimme Holicin liiketoimintayksikön kapasiteetin kasvattamiseen Slovakiassa etenee täydellä vauhdilla. Yhteistyö ohjaamovalmistaja Buisardin kanssa kehittyy edelleen ja uusia liiketoiminta-mahdollisuuksia valmistellaan. SAP S4/Hana -projekti etenee suunnitellusti. Liiketoimintaprosessien määrittelyvaihe, perustuen ”One Fortaco” -ajatteluun, saadaan valmiiksi kolmannella vuosi-neljänneksellä ja ensimmäinen suunniteltu käyttöönotto on tammikuussa 2024.

 

Työllistämme lähes 2 500 henkilöä kahdeksassa eri maassa. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuudessa on haasteita ja erityisesti hitsaajista ja koneistajista on tällä hetkellä pulaa. Kuluvan vuoden aikana vahvistamme kestävän kehityksen osaamistamme, jotta voimme edistää ratkaisuja ilmaston lämpenemisen vähentämiseksi 1,5 asteella.

 

Epävakaasta maailmantilanteesta huolimatta meillä on hyvät liiketoimintanäkymät vuodelle 2023. Strategianamme on kasvaa sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti ja jatkaa lisäarvoa tuovien tuotteiden ja ratkaisujen tarjoamista asiakkaillemme kansainvälisesti.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Fortaco Group Holdco Oyj on 22.7.2022 laskenut liikkeeseen 75 miljoonan euron suuruisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti yhtiö on hakenut joukkovelkakirjalainan listalleottoa Nasdaq Helsinki Oy:n joukkovelkakirjalainojen listalle. Finanssivalvonta on 23.5.2023 hyväksynyt joukkovelkakirjalainan listalleottoesitteen ja kaupankäynti on alkanut 25.5.2023.

Yhtiö tiedotti 26.5.2023, että Fortaco Group Holdco Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö Eff hundertelf Beteiligungsverwaltung GmbH on allekirjoittanut sopimuksen korkealuokkaisia turvaohjaamoja valmistavan ja kansainvälisillä markkinoilla toimivan Walter Mauser GmbH:n koko osakekannan ostamisesta. Yrityskaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen aikana edellyttäen, että tietyt tavanomaiset yrityskaupan täytäntöönpanon liittyvät ehdot täyttyvät, mukaan lukien rahoituksen hankinta sekä tarvittavien kilpailuviranomaisten hyväksyntä. Mauser CABS raportoidaan osana Fortaco-konsernia kaupan toteutumisesta alkaen.

Taloudellinen tiedottaminen  

Yhtiö julkaisee puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2023 maanantaina 28.8.2023.

Fortaco Group Holdco Oyj
Hallitus

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Lars Hellberg, +358 40 572 9488, lars.hellberg@fortacogroup.com
Talousjohtaja Kimmo Raunio, +358 40 593 6854, kimmo.raunio@fortacogroup.com

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy

http://investors.fortacogroup.com

Fortaco Group

Fortaco on Euroopan johtava strateginen kumppani raskaiden työkoneiden ja meriteollisuuden laitevalmistajille, jolla on korkealaatuinen tuotetarjonta, kuten nollapäästöratkaisut ja teknologia, työkoneiden ohjaamot, hitsatut teräskomponentit sekä kokoonpanopalvelut. Fortaco Groupin liiketoimintayksiköt ja teknologiakehitys sijaitsevat useissa Euroopan maissa sekä Aasiassa ja palvelevat globaaleja asiakkaita. www.fortacogrop.com