Fortaco / Pörssitiedotteet / Fortaco Group Holdco Oyj:n osakkeenomistajan 14.6.2023 tekemä päätös yhtiökokoukselle kuuluvista asioista

Fortaco Group Holdco Oyj:n ainoa osakkeenomistaja on osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 5 luvun 1 §:n mukaisesti yhtiökokousta pitämättä tehnyt yksimielisen kirjallisen päätöksen seuraavista yhtiökokoukselle kuuluvista asioista.
1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ajalta 12.4.2022–31.12.2022.

2. Taseen osoittaman voiton kohtelu

Päätettiin yhtiön hallituksen ehdotuksen ja hallintoneuvoston suosituksen mukaisesti, että tilikauden tulos kirjataan yhtiön aiempien tilikausien voitto/tappio-tilille ja että osinkoa ei jaeta.

3. Vastuuvapaus

Päätettiin myöntää vastuuvapautus yhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 12.4.–31.12.2022.

4. Hallintoneuvoston jäsenten määrä, valinta ja palkitseminen

Päätettiin, että hallintoneuvoston varsinaisten jäsenten lukumäärä on kuusi (6).

Päätettiin valita yhtiön hallintoneuvoston jäseniksi Panu Routila (puheenjohtaja), Johann-Melchior Ritter und Edler von Peter, Marc Lindhorst, Markus Sjöholm, Sebastian Schatton ja Mona Henning.

Päätettiin, että hallintoneuvoston jäsenille maksetaan korvausta seuraavaksi:

  • Panu Routilalle maksetaan vuosikorvauksena 52 800 euroa kuukausittaisissa erissä ja
  • Markus Sjöholmille maksetaan vuosikorvauksena 40 000 euroa kuukausittaisissa erissä.

Muille hallintoneuvoston jäsenille ei makseta palkkioita.

5. Hallituksen jäsenten määrä, valinta ja palkitseminen

Päätettiin, että hallituksen jäsenten lukumäärä on yksi (1) varsinainen jäsen ja yksi (1) varajäsen.

Päätettiin uudelleen valita yhtiön hallituksen jäseneksi Lars Hellberg (puheenjohtaja) ja varajäseneksi Kimmo Raunio.

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

6. Tilintarkastajan valinta

Päätettiin uudelleen valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Anders Svennas.

7. Tilintarkastajan palkkio

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio perustuen yhtiön hyväksymään laskuun.

 

 

Fortaco Group Holdco Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Lars Hellberg

+358 40 572 9488

lars.hellberg@fortacogroup.com

 

Talousjohtaja, varatoimitusjohtaja Kimmo Raunio
+358 40 593 6854
kimmo.raunio@fortacogroup.com

 

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

http://investors.fortacogroup.com

 

 

Fortaco Group

Fortaco on Euroopan johtava strateginen kumppani raskaiden työkoneiden ja meriteollisuuden laitevalmistajille, jolla on korkealaatuinen tuotetarjonta, kuten nollapäästöratkaisut ja teknologia, työkoneiden ohjaamot, hitsatut teräskomponentit sekä kokoonpanopalvelut. Fortaco Groupin liiketoimintayksiköt ja teknologiakehitys sijaitsevat useissa Euroopan maissa sekä Aasiassa ja palvelevat globaaleja asiakkaita. www.fortacogroup.com