Fortaco / Pörssitiedotteet / Fortaco Group Holdco Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi–maaliskuu 2024: Markkinakysyntä jatkui vaimeana – toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi edistyvät

Tämä tiedote on tiivistelmä Fortaco Group Holdco Oyj:n liiketoimintakatsauksesta ajalta tammi–maaliskuu 2024. Raportti on kokonaisuudessaan tiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa https://investors.fortacogroup.com/fi/.

Ellei toisin mainita, suluissa esitetyt vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
 

Taloudelliset kohokohdat: tammi–maaliskuu 2024

Raportoidut luvut

Huom.: Vertailukauden luvut eivät sisällä syksyllä 2023 hankittuja MauserCABS- ja Buisard Cabins -yhtiöitä.

 • Tilauskertymä oli 109,7 (96,1) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto oli 105,8 (96,1) miljoonaa euroa.
 • Käyttökate (EBITDA) ilman kertaluonteisia eriä oli 4,3 (8,2) miljoonaa euroa eli 4,0 (8,5) prosenttia liikevaihdosta.
 • Käyttökate (EBITDA) oli 3,2 (7,4) miljoonaa euroa eli 3,1 (7,7) prosenttia liikevaihdosta.

 

Pro forma -luvut

Huom.: Pro forma -luvut pohjautuvat ”uuden Fortacon” liiketoimintaportfolioon eli ne eivät sisällä strategisessa tarkastelussa olevaa meriteollisuus- ja energialiiketoimintaa eivätkä raskaiden tuotteiden projektiliiketoimintaa. Vertailukauden lukuja ei esitetä, sillä MauserCABS ei raportoinut osavuosilukuja ennen Fortacon yritysostoa.

 • Pro forma -tilauskanta oli 99,4 miljoonaa euroa.
 • Pro forma -liikevaihto oli 96,7 miljoonaa euroa.
 • Pro forma -käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 5,2 miljoonaa euroa eli 5,4 prosenttia liikevaihdosta.
 • Pro forma -käyttökate oli 4,2 miljoonaa euroa eli 4,3 prosenttia liikevaihdosta.

   

Keskeiset tapahtumat

 • Helmikuussa Fortaco ilmoitti aloittaneensa strategisen tarkastelun koskien sen meriteollisuus- ja energialiiketoimintaa sekä raskaiden tuotteiden projektiliiketoimintaa, sillä näitä liiketoimintoja ei enää pidetä strategisina.
   
 • Katsauskauden jälkeen toukokuussa strategisen tarkastelun ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen, kun Fortaco ilmoitti myyvänsä Unkarin Jászberényssä sijaitsevan raskaiden tuotteiden projektiliiketoimintansa Cyclus GmbH:lle (50 %) ja Ask US Management s.r.o.:lle (50 %). Unkarilaisen Fortaco Zrt:n luokittelu myytävänä olevaksi omaisuuseräksi vaikutti negatiivisesti Fortacon liiketulokseen ja omaan pääomaan ja aiheutti 9,6 miljoonan euron alaskirjauksen katsauskaudella. Myynnistä suoraan aiheutuvan lyhyen aikavälin negatiivisen kassavirtavaikutuksen arvioidaan olevan 6,5 miljoonaa euroa. Liiketoiminta on ollut selvästi tappiollista. Maaliskuussa 2024 päättyneen viimeisen 12 kuukauden aikana kyseisen liiketoiminnan käyttökate (EBITDA) ilman kertaluonteisia eriä oli -3,9 miljoonaa euroa ja EBITA -5,0 miljoonaa euroa. Lisäksi liiketoimintaan liittyvät kertaluonteiset kustannukset olivat samalla ajanjaksolla 0,6 miljoonaa euroa. Kauppa edellyttää vielä Fortacon joukkovelkakirjalainan haltijoiden hyväksyntää ja eräiden tavanomaisten sopimusehtojen toteutumista, ja sen odotetaan toteutuvan kesäkuun 2024 loppuun mennessä. Lisätietoja kaupasta löytyy yhtiön 10.5.2024 julkaisemasta lehdistötiedotteesta.
   
 • Maaliskuussa Fortaco laski onnistuneesti liikkeelle 25,0 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan ja sai 10 miljoonan euron pääomasijoituksen yhtiön omistajalta One Equity Partnersilta.
   
 • Strategiset investointiohjelmat sekä toimenpiteet toiminnan tehostamiseksi ja kapasiteetin sopeuttamiseksi edistyvät.

   

Avainluvut

Fortaco-konsernin avainluvut

 

MEUR

01-03/24

01-03/23

1-12/23

Edelliset 12 kk

 

 

 

 

 

Liikevaihto

105,8

96,1

373,8

383,5

EBITDA (käyttökate)

3,2

7,4

17,3

13,1

% liikevaihdosta

3,1 %

7,7 %

4,6 %

3,4 %

EBITA

-10,1

4,9

5,1

-9,8

% liikevaihdosta

-9,5 %

5,0 %

1,4 %

-2,6 %

Kertaluonteiset erät – käyttökatevaikutus

1,0

0,8

7,1

7,4

EBITDA ennen kertaluonteisia eriä

4,3

8,2

24,4

20,5

% liikevaihdosta

4,0 %

8,5 %

6,5 %

5,3 %

Kertaluonteiset erät – EBITA-vaikutus

10,6

0,8

7,1

17,0

EBITA ennen kertaluonteisia eriä

0,5

5,7

12,3

7,2

% liikevaihdosta

0,5 %

5,9 %

3,3 %

1,9 %

 

 

 

 

 

Taloudellinen asema

 

 

 

 

Sijoitetun pääoman tuotto % (ROCE)

0,9 %

15,4 %

5,7 %

2,9 %

Omavaraisuusaste

20,7 %

24,4 %

24,8 %

20,7 %

Nettovelka

94,0

51,3

91,2

94,0

Nettovelkaantumisaste

136,2 %

89,2 %

119,9 %

136,2 %

Nettovelka / edellisen 12 kk vertailukelpoinen käyttökate ennen kertaluonteisia eriä

4,6x

1,9x

3.7x

4,6x

Huom.: MauserCABS ja Buisard Cabins on liitetty Fortacon lukuihin siitä hetkestä alkaen, joloin kyseinen yrityskauppa saatiin pääökseen (MauserCABS syyskuusta ja Buisard Cabins lokakuusta 2023 alkaen.)
 

Ohjeistus vuodelle 2024

Fortaco ei julkaise tulosohjeistusta tilikaudelle 2024.
 

Toimitusjohtaja Lars Hellbergin kommentti 

Markkinakysyntä Fortacon päämarkkinoilla jatkui vaimeana vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 10 prosenttia 105,8 (96,1) miljoonaan euroon syksyllä 2023 onnistuneesti toteutettujen MauserCABS- ja Buisard Cabins -yritysostojen ansiosta. Kasvu ilman näitä yritysostoja oli selvästi negatiivinen. Tämä johtui pääasiassa asiakastilausten vähenemisestä useilla Fortacon päämarkkinasegmenteillä.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 4,3 miljoonaa euroa eli 4,0 prosenttia liikevaihdosta. Ilman strategisessa tarkastelussa olevia meriteollisuus- ja energialiiketoimintaa sekä raskaiden tuotteiden projektiliiketoimintaa käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 5,2 miljoonaa euroa. Kannattavuutta rasittivat heikentyneet markkinaolosuhteet, strategisen tarkastelun kohteena olevien liike-toimintojen tappiot ja negatiiviset valuuttakurssivaikutukset vahvistuneet Puolan zlotyn seurauksena. Jatkamme työtä toiminnan tehostamiseksi, kapasiteetin sopeuttamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi. Teemme myös hinnankorotuksia kompensoidaksemme kustannusrakenteeseemme kohdistuvia inflaatiopaineita.

OEM-laitevalmistajat (Original Equipment Manufacturer) ja heidän jakelijansa sulattelevat edelleen epä-tavallisen korkeita varastojaan, ja jatkuva geopoliittinen epävarmuus yhdistettynä keskuspankkien lykkäämiin koronlaskuihin pitävät asiakkaamme varovaisina ja pidentävät myyntiprosesseja. Myyntiputkemme näyttää kuitenkin vahvalta ja olemme luottavaisia siitä, että markkinatilanteen parantuessa olemme hyvässä asemassa hyötyäksemme tulevasta kasvusta. 

Investoinnit kasvuun

Fortaco jatkaa investointeja mm. teräskomponenttien valmistuskapasiteettiin uudessa tehtaassamme Puolan Gliwicessä, työkoneiden ohjaamovalmistuskapasiteetin laajentamiseen Holicin tehtaalla Slovakiassa sekä toiminnan laajentamiseen Viron Narvassa. Nämä investoinnit tukevat strategiaamme, laajennamme teknologiatarjontaamme ja varmistamme, että pystymme vastaamaan asiakkaidemme jatkuvasti kasvaviin tarpeisiin. Samalla pyrimme omalta osaltamme varmistamaan, että Euroopassa on kilpailukykyistä valmistus-teollisuutta, joka täyttää tulevaisuuden vaatimukset ja voimme kasvaa ja voittaa yhdessä. Näillä investoin-neilla varmistamme, että voimme säilyttää erinomaisen toimitusvarmuutemme ja meillä on tarvittava kapasiteetti asiakkaidemme tarpeiden täyttämiseksi, kun markkinat lopulta elpyvät. 

Maaliskuussa vahvistimme edelleen rahoitusasemaamme laskemalla onnistuneesti liikkeelle 25,0 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan ja saimme 10 miljoonan euron pääomasijoituksen omistajaltamme (One Equity Partnersilta). Joukkovelkakirjalainaan kohdistui vahva kysyntä pääasiassa uusilta ja nykyisiltä institutionaalisilta sijoittajilta Pohjoismaissa ja Manner-Euroopassa. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun jälkeen joukkovelkakirjalainojen yhteenlaskettu pääoma on 127,5 miljoonaa euroa. 

Vakaa taloudellinen asemamme mahdollistaa laajentumisstrategiamme toteuttamisen, mukaan lukien tavoitteemme laajentaa maantieteellistä kattavuuttamme Euroopan ulkopuolelle sekä tarjontamme laajentamisen uusille asiakassegmenteille.

Strateginen arviointi etenee suunnitellusti

Helmikuussa ilmoitimme, että Fortaco on aloittanut strategisen arvioinnin koskien sen meriteollisuus- ja energialiiketoimintaa sekä raskaiden tuotteiden projektiliiketoimintaa, sillä näitä liiketoimintoja ei enää pidetä strategisina. Toukokuussa arvioinnin ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen, ja ilmoitimme Unkarin Jászberényssä sijaitsevan raskaiden tuotteiden projektiliiketoimintamme myynnistä Cyclus GmbH:lle (50%) ja Ask US Management s.r.o.:lle (50%). Olen iloinen, että olemme löytäneet tälle yritykselle hyvän uuden kodin. Myös jäljellä olevia liiketoimintoja koskeva strateginen arviointi etenee suunnitellusti ja sen odotetaan edelleen valmistuvan vuoden 2024 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Valmistautuminen yritysten kestävyysraportointidirektiiviin (CSRD)

Vuonna 2023 käynnistetty vastuullisuusohjelmamme etenee hyvin. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä keskityimme konsernin ilmasto-ohjelman valmisteluun ja valmistauduimme CSRD-raportointiin tekemällä kaksoisolennaisuusarvioinnin. Fortacon ylin johto (Top 100) on myös saanut intensiivistä kestävän kehityksen koulutusta. Jatkamme kestävän kehityksen tietoisuuden lisäämistä sisäisesti ja ulkoisesti sekä kehitämme kestävään kehitykseen liittyviä prosesseja.

Sitoutunut vakaaseen taloudelliseen suoritukseen vuonna 2024

Olen iloinen nähdessäni Fortaco-tiimin ammattitaidon ja innon, jolla teemme huomisesta turvallisempaa ja parempaa. Fortacon hajautetun hallintomallin ansiosta liiketoimintayksiköt voivat hoitaa päivittäistä toimintaansa itsenäisesti ja tehokkaasti. Olen vakuuttunut siitä, että Fortaco on hyvässä asemassa ja pystyy hyödyntämään uusia mahdollisuuksia, kun markkinat lopulta elpyvät. Ja olemme täysin sitoutuneita vakaaseen taloudelliseen suoritukseen myös vuonna 2024.
 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Fortaco ilmoitti 10.5.2024 allekirjoittaneensa sopimuksen Unkarin Jászberényssä sijaitsevan raskaiden tuotteiden projektiliiketoimintansa myynnistä. Kauppa on osa Fortacon 28.2.2024 julkistamaa strategista arviointia, joka kohdistuu konsernin meriteollisuus- ja energialiiketoimintaan sekä raskaiden tuotteiden projektiliiketoimintaan.

Liittyen yllä mainittuun ilmoitukseen, Fortaco aloitti 10.5.2024 kirjallisen menettelyn pyytääkseen joukkovelkakirjalainan haltijoilta suostumusta eräiden strategiseen arviointiin liittyvien toimenpiteiden suorittamiseen. Viimeinen päivä kirjallisessa menettelyssä äänestämiselle on 27.5.2024.
 

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2024

Fortaco julkaisee puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2024 maanantaina 26.8.2024.

Fortaco Group Holdco Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja

Lars Hellberg
toimitusjohtaja
+358 40 572 9488
lars.hellberg@fortacogroup.com

Kimmo Raunio
talousjohtaja, varatoimitusjohtaja
+358 40 593 6854
kimmo.raunio@fortacogroup.com