Fortaco / Lehdistötiedotteet / Fortaco Group Holdco Oyj on saanut hyväksynnän sen vakuudellista vaihtuvakorkoista joukkovelkakirjalainaa 2022/2027 koskevaan pyyntöön

Tämä tiedote liittyy Fortaco Group Holdco Oyj:hin (aiemmin OEP Finnish Bidco Oy) (“Liikkeeseenlaskija“) ja Liikkeeseenlaskijan liikkeeseen laskemaan 75 miljoonan euron vakuudelliseen takaisin ostettavissa olevaan vaihtuvakorkoiseen joukkovelkakirjalainaan 2022/2027 (ISIN: NO0012547274) (“Joukkovelkakirjalaina“), johon sovelletaan alun perin 19.7.2022 päivättyjä ja 26.4.2023 muutettuja ehtoja (“Ehdot“).

Liikkeeseenlaskija on tänään saanut Joukkovelkakirjalainan haltijoiden edustajan (“Agentti“) hyväksynnän Ehtojen kohtaa 13.3(a)(ii) koskevalle pyynnölleen. Kyseisen kohdan mukaan Liikkeeseenlaskijan tulee varmistaa, että mahdolliset Joukkovelkakirjalainan puitteissa liikkeeseen laskettavat lisävelkakirjat (“Lisävelkakirjat“) otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n listalla (tai toisella säännellyllä markkinapaikalla, mikäli tällaista kaupankäynnin kohteeksi ottamista ei ole mahdollista toteuttaa, tai mikäli Liikkeeseenlaskijan kohtuullisen harkinnan mukaan jokin toinen säännelty markkinapaikka olisi soveltuvampi) 60 päivän kuluessa Lisävelkakirjojen liikkeeseenlaskusta, mutta kuitenkin siten, että Liikkeeseenlaskijan aikomuksena on, että  Lisävelkakirjojen kaupankäynnin kohteeksi ottaminen tapahtuu 30 päivän kuluessa Lisävelkakirjojen liikkeeseenlaskusta (paitsi mikäli Lisävelkakirjat on laskettu liikkeeseen alle kaksitoista kuukautta ensimmäisestä liikkeeseenlaskupäivästä, jolloin Lisävelkakirjojen kaupankäynnin kohteeksi ottamisen tulee tapahtua kahdentoista kuukauden sisällä ensimmäisestä liikkeeseenlaskupäivästä).

Ehtojen yllä mainitun kohdan mukaisesti Liikkeeseenlaskija on siten velvollinen varmistamaan Lisävelkakirjojen kaupankäynnin kohteeksi ottamisen kohdan mukaisella säännellyllä markkinapaikalla viimeistään 22.7.2023, jos Lisävelkakirjoja lasketaan liikkeeseen ennen 22.7.2023. Mikäli Liikkeeseenlaskija laskisi liikkeeseen tänään erikseen tiedottamansa suunnitellun Lisävelkakirjojen lisäerän (“Suunnitellut Lisävelkakirjat“) lähellä mutta kuitenkin ennen 22.7.2023, Liikkeeseenlaskijalle jäisi hyvin rajallisesti aikaa valmistella hakemus Suunniteltujen Lisävelkakirjojen kaupankäynnin kohteeksi ottamiseksi (käsittäen listalleottoesitteen pakollisen hyväksynnän hankkimisen Finanssivalvonnalta).

Koska on arvioitu, ettei siitä ole haittaa Joukkovelkakirjalainan haltijoille, Agentti on tänään suostunut siihen, että mikäli Suunnitellut Lisävelkakirjat lasketaan liikkeeseen, niiden kaupankäynnin kohteeksi ottaminen voi tapahtua tavallisen 60 päivän määräajan kuluessa niiden liikkeeseenlaskusta (aikomuksena toteuttaa kaupankäynnin kohteeksi ottaminen 30 päivän kuluessa).

Lisätietoja:

Kimmo Raunio, Fortaco-konsernin varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja

+358 40 593 6854, kimmo.raunio@fortacogroup.com