LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMIKUU-MAALISKUU 2024

Toimitusjohtaja Lars Hellberg kommentoi

Jatkamme työtä toiminnan tehostamiseksi, kapasiteetin sopeuttamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi.

Markkinakysyntä Fortacon päämarkkinoilla jatkui vaimeana vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 10 prosenttia 105,8 (96,1) miljoonaan euroon syksyllä 2023 onnistuneesti toteutettujen MauserCABS- ja Buisard Cabins -yritysostojen ansiosta. Kasvu ilman näitä yritysostoja oli selvästi negatiivinen. Tämä johtui pääasiassa asiakastilausten vähenemisestä useilla Fortacon päämarkkinasegmenteillä.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 4,3 miljoonaa euroa eli 4,0 prosenttia liikevaihdosta. Ilman strategisessa tarkastelussa olevia meriteollisuus- ja energialiiketoimintaa sekä raskaiden tuotteiden projektiliiketoimintaa käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 5,2 miljoonaa euroa. Kannattavuutta rasittivat heikentyneet markkinaolosuhteet, strategisen tarkastelun kohteena olevien liike-toimintojen tappiot ja negatiiviset valuuttakurssivaikutukset vahvistuneet Puolan zlotyn seurauksena. Jatkamme työtä toiminnan tehostamiseksi, kapasiteetin sopeuttamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi. Teemme myös hinnankorotuksia kompensoidaksemme kustannusrakenteeseemme kohdistuvia inflaatiopaineita.

OEM-laitevalmistajat (Original Equipment Manufacturer) ja heidän jakelijansa sulattelevat edelleen epä-tavallisen korkeita varastojaan, ja jatkuva geopoliittinen epävarmuus yhdistettynä keskuspankkien lykkäämiin koronlaskuihin pitävät asiakkaamme varovaisina ja pidentävät myyntiprosesseja. Myyntiputkemme näyttää kuitenkin vahvalta ja olemme luottavaisia siitä, että markkinatilanteen parantuessa olemme hyvässä asemassa hyötyäksemme tulevasta kasvusta.

Investoinnit kasvuun

Fortaco jatkaa investointeja mm. teräskomponenttien valmistuskapasiteettiin uudessa tehtaassamme Puolan Gliwicessä, työkoneiden ohjaamovalmistuskapasiteetin laajentamiseen Holicin tehtaalla Slovakiassa sekä toiminnan laajentamiseen Viron Narvassa. Nämä investoinnit tukevat strategiaamme, laajennamme teknologiatarjontaamme ja varmistamme, että pystymme vastaamaan asiakkaidemme jatkuvasti kasvaviin tarpeisiin. Samalla pyrimme omalta osaltamme varmistamaan, että Euroopassa on kilpailukykyistä valmistus-teollisuutta, joka täyttää tulevaisuuden vaatimukset ja voimme kasvaa ja voittaa yhdessä. Näillä investoin-neilla varmistamme, että voimme säilyttää erinomaisen toimitusvarmuutemme ja meillä on tarvittava kapasiteetti asiakkaidemme tarpeiden täyttämiseksi, kun markkinat lopulta elpyvät.

Maaliskuussa vahvistimme edelleen rahoitusasemaamme laskemalla onnistuneesti liikkeelle 25,0 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan ja saimme 10 miljoonan euron pääomasijoituksen omistajaltamme (One Equity Partnersilta). Joukkovelkakirjalainaan kohdistui vahva kysyntä pääasiassa uusilta ja nykyisiltä institutionaalisilta sijoittajilta Pohjoismaissa ja Manner-Euroopassa. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun jälkeen joukkovelkakirjalainojen yhteenlaskettu pääoma on 127,5 miljoonaa euroa.

Vakaa taloudellinen asemamme mahdollistaa laajentumisstrategiamme toteuttamisen, mukaan lukien tavoitteemme laajentaa maantieteellistä kattavuuttamme Euroopan ulkopuolelle sekä tarjontamme laajentamisen uusille asiakassegmenteille.

Maaliskuussa vahvistimme edelleen rahoitusasemaamme laskemalla onnistuneesti liikkeelle 25,0 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan ja saimme 10 miljoonan euron pääomasijoituksen omistajaltamme.

Strateginen arviointi etenee suunnitellusti

Helmikuussa ilmoitimme, että Fortaco on aloittanut strategisen arvioinnin koskien sen meriteollisuus- ja energialiiketoimintaa sekä raskaiden tuotteiden projektiliiketoimintaa, sillä näitä liiketoimintoja ei enää pidetä strategisina. Toukokuussa arvioinnin ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen, ja ilmoitimme Unkarin Jászberényssä sijaitsevan raskaiden tuotteiden projektiliiketoimintamme myynnistä Cyclus GmbH:lle (50%) ja Ask US Management s.r.o.:lle (50%). Olen iloinen, että olemme löytäneet tälle yritykselle hyvän uuden kodin. Myös jäljellä olevia liiketoimintoja koskeva strateginen arviointi etenee suunnitellusti ja sen odotetaan edelleen valmistuvan vuoden 2024 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Valmistautuminen yritysten kestävyysraportointidirektiiviin (CSRD)

Vuonna 2023 käynnistetty vastuullisuusohjelmamme etenee hyvin. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä keskityimme konsernin ilmasto-ohjelman valmisteluun ja valmistauduimme CSRD-raportointiin tekemällä kaksoisolennaisuusarvioinnin. Fortacon ylin johto (Top 100) on myös saanut intensiivistä kestävän kehityksen koulutusta. Jatkamme kestävän kehityksen tietoisuuden lisäämistä sisäisesti ja ulkoisesti sekä kehitämme kestävään kehitykseen liittyviä prosesseja.

Sitoutunut vakaaseen taloudelliseen suoritukseen vuonna 2024

Olen iloinen nähdessäni Fortaco-tiimin ammattitaidon ja innon, jolla teemme huomisesta turvallisempaa ja parempaa. Fortacon hajautetun hallintomallin ansiosta liiketoimintayksiköt voivat hoitaa päivittäistä toimintaansa itsenäisesti ja tehokkaasti. Olen vakuuttunut siitä, että Fortaco on hyvässä asemassa ja pystyy hyödyntämään uusia mahdollisuuksia, kun markkinat lopulta elpyvät. Ja olemme täysin sitoutuneita vakaaseen taloudelliseen suoritukseen myös vuonna 2024.