Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2023

Toimitusjohtaja Lars Hellberg kommentoi

Fortaco on saanut edelleen uutta liiketoimintaa ja tämän myötä lisännyt markkinaosuuttaan, uusia asiakkuuksia ja aloittanut uusien tuotteiden valmistuksen.

Fortaco jatkoi katsauskaudella strategiansa viitoittamalla tiellä. Vahvistimme edelleen asemaamme Euroopan johtavana, brändeistä riippumattomana strategisena kumppanina raskaiden työkoneiden ja meriteollisuuden laitevalmistajille. Veimme eteenpäin ja saatoimme päätökseen suunnitellut yritysostot. Globaalin toimintaympäristön epävarmuustekijät heijastuivat katsauskaudella toimintaamme, kun markkinat alkoivat pehmentyä. IErityisesti meriteollisuussegmentin kannattavuus heikkeni katsauskaudella.

Saimme päätökseen MauserCABSin yritysoston suunnitellusti ja se raportoidaan osana konsernia 6.9.2023 alkaen. MauserCABS on itävaltalainen yhtiö, joka valmistaa korkealuokkaisia turvaohjaamoja ja toimii kansainvälisillä markkinoilla. Vuoden 2021 lopussa muodostimme strategisen allianssin Buisard Cabinsin kanssa, Fortacolla 35 prosentin vähemmistöosuus osakkeista. Katsauskauden jälkeen, 24.10.2023 Fortaco osti Buisardin koko osakekannan ja sai 100 prosentin omistusosuuden. Lisäksi julkistimme TATA AutoCompin huipputeknologialla varustetun ohjaamotehtaan Punessa, Intiassa. Tuotantolaitoksen vihkimistilaisuus pidettiin 7.11.2023. Yhdessä tarjoamme ergonomisia työkoneiden turvaohjaamoita Intian ja Aasian markkinoille. Ohjaamovalmistus perustuu Fortacon suunnittelu- ja valmistusteknologiaan ja tuotannosta vastaa TATA AutoComp. Tuotevalikoimaan kuuluvat työkoneiden ohjaamot kaikissa volyymilaajuuksissa maatalous- ja rakennuskoneisiin sekä muihin työkoneisiin Intian markkinoille sekä vientiin.

Yhdessä premium-luokan tuotemerkkiemme kautta, Buisard – Fortaco – MauserCABS – Tata AutoComp tarjoamme korkealaatuisia työkoneohjaamoja ja teknologian tuotekehityspalveluita raskaiden työkoneiden laitevalmistajille (Original Equipment Manufacturer) maailmanlaajuisesti. Fortacon ohjaamovalmistuksen liiketoimintayksiköt sijaitsevat Itävallassa, Intiassa, Ranskassa, Slovakiassa ja Suomessa.

Näiden yritysostojen jälkeen Fortaco on yksi johtavista ohjaamoliiketoiminnan toimijoista Euroopan markkinoilla ja meillä on lisäkapasiteettia laajentaa työkoneiden ohjaamotarjontaamme.

Muutos liikevaihtoon oli -1 prosenttia vuoden kolmannella kvartaalilla edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja liikevaihto oli 80 (81) miljoonaa euroa. Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski 53 prosenttia kolmannella kvartaalilla edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 2,5 (5,3) miljoonaa euroa. Taseen keskeinen tunnusluku, nettovelka suhteessa käyttökatteeseen oli 3,3x, mikä kuvastaa jonkin verran laskenutta käyttökatetta viimeisten 12 kuukauden aikana sekä MauserCABSin yritysoston saattamista päätökseen katsauskauden aikana. Tunnusluku sisältää MauserCABSin käyttökatteen ainoastaan syyskuun osalta.

Näemme asiakastarpeiden kasvavan Yhdysvaltain markkinoilla ja kuten olemme aiemmin kertoneet, laajennamme liiketoimintaamme tälle markkina-alueelle lähitulevaisuudessa.

Teräsrakennekomponenttien tuotantokapasiteetin lisäykseen tähtäävä projekti etenee suunnitelmien mukaisesti Puolan Gliwicessä, vaikka rakennustöiden aloittamisessa on ollut joitakin viiveitä.

Tilauskanta laski katsauskaudella pehmentyneiden markkinoiden myötä ja oli 61 miljoonaa euroa kauden lopussa. Markkina- ja asiakassegmentistä riippuen jälleenmyyjät ja OEM-valmistajat mukauttavat varastojaan toimitusketjun jakelutilanteen normalisoituessa Covid-pandemian jälkeen. Eri toimialoilla varastotasot ovat normalisoituneet, mutta on myös havaittu yleistä asiakaskysynnän heikkenemistä useilla teollisuuden toimialoilla.

Näemme asiakastarpeiden kasvavan Yhdysvaltain markkinoilla ja kuten olemme aiemmin kertoneet, laajennamme liiketoimintaamme tälle markkina-alueelle lähitulevaisuudessa. Strategiamme mukaisesti tulemme tarjoamaan saman liiketoimintaportfolion Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

Sisäisten prosessiemme kehittäminen jatkui kolmannella kvartaalilla. SAP S4/Hana -projekti eteni suunnitellusti ja ensimmäisen käyttöönoton on arvioitu tapahtuvan ensimmäisellä kvartaalilla 2024. Fortacossa aloitti katsauskaudella vastuullisuuspäällikkö, jonka tehtävänä on viedä eteenpäin kestävän kehityksen suunnitelmaamme. Kestävä kehitys on toimintamme painopistealueita, ja kehitämme ratkaisuja muun muassa ilmaston lämpenemisen vähentämiseksi.

Fortaco on saanut edelleen uutta liiketoimintaa ja tämän myötä lisännyt markkinaosuuttaan, uusia asiakkuuksia ja aloittanut uusien tuotteiden valmistuksen. Meillä on vankka ja vakiintunut markkina-asema, laaduntuottokyky ja erinomainen toimitusvarmuus, mikä tekee meistä mielenkiintoisen strategisen kumppanin nykyisille ja uusille asiakkaillemme.

Seuraamme jatkuvasti globaaleja, paikallisia ja useita muita indeksejä. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa ja ennakoimme markkinoiden kehitystä. Lisäksi teemme muuttuvan kysyntätilanteen edellyttämiä kapasiteetin sopeutuksia. Lähitulevaisuuden näkymiä värittävät globaalin talouden epävarmuustekijät. Pitkällä aikavälillä näkymät ovat hyvät Fortacon kaltaisille yhtiöille. Fortacon laaja ja monipuolinen markkina antaa turvaa suhdannevaihteluilta. Kassa-asemamme on vahva, mikä mahdollistaa liiketoiminnan kestävän kehittämisen.