Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023

Toimitusjohtaja Lars Hellberg kommentoi

Kesäkuussa Fortaco laski onnistuneesti liikkeelle 27,5 miljoonan euron lisäerän velkakirjoja, mikä mahdollistaa käynnissä olevien yritysostojen ja strategisten investointien rahoituksen tavoitteidemme mukaisesti.

Fortacon menestyksellinen kasvu jatkui vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Liikevaihto kasvoi 22 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan ja oli 192 (157) miljoonaa euroa. Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä kasvoi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 19 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 16,9 (14,2) miljoonaa euroa. Taseen keskeinen tunnusluku, nettovelka suhteessa käyttökatteeseen, oli hyvällä tasolla ollen 1,9. Meillä on vahva kassa-asema, mikä mahdollistaa liiketoimintamme kestävän kehittämisen.

Jatkoimme yritysostojen polkua ja teimme toukokuussa strategisen päätöksen ostaa itävaltalainen MauserCABS osaksi Fortacoa. Tämän lisäksi Fortaco allekirjoitti aiesopimuksen loppujen osakkeiden hankkimisesta Buisard Cabins -nimisestä yrityksestä, josta omistamme jo 35 %. Molemmat yritysjärjestelyt odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen aikana. Kesäkuussa Fortaco laski onnistuneesti liikkeelle 27,5 miljoonan euron lisäerän velkakirjoja, mikä mahdollistaa käynnissä olevien yritysostojen ja strategisten investointien rahoituksen tavoitteidemme mukaisesti. Haluan kiittää eurooppalaisia joukkovelkakirjalainasijoittajiamme – luottamuksenne on meille kunnia-asia.

Aloitimme useita kehitys- ja yhteistyöprojekteja vahvistaaksemme liiketoimintaamme ja markkina-asemaamme. Puolan Gliwicen alueella sijaitseva kapasiteetin laajennushanke on greenfield-investointi, johon kuuluu 34 000 neliömetrin katettu tuotantoalue sekä uudet koneet ja laitteet. Tällä investoinnilla Fortaco laajentaa asemaansa teräskomponenttien ja työkoneohjaamojen valmistajana sekä lisää tehokkuutta automaation ja vahvan toiminnallisen osaamisen kautta. Sarjatuotannon arvioidaan käynnistyvän vuoden 2024 kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Aikaisemmin kerrottu, korkeaan automaatioasteeseen ja kapasiteetin kasvattamiseen tähtäävä Holicin tuotantoyksikön laajennus Slovakiassa etenee investointisuunnitelman mukaisesti. Fortaco Estonia OÜ ja Systemair AS kiinteistön omistajajana, jossa Well Technology OÜ toimii, ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jossa Fortaco Estonia laajentaa liiketoimintaansa Well Technology OÜ:n rakennukseen. Järjestelyn myötä Fortaco Estonia kasvattaa kapasiteettiaan 8 000 neliömetrillä. Tämä vahvistaa Fortacon asemaa yhtenä Euroopan suurimmista strategisista kumppaneista terästeollisuuden laitevalmistajille. Sarjatuotannon arvioidaan käynnistyvän alkuvuodesta 2024. Lisäksi Fortacon tuotantoyksiköissä on laajalti käynnissä automaatio- ja digitalisaatiohankkeita, joilla mahdollistetaan turvallisempi ja parempi huominen.

Fortacon asiakasportfoliossa on uusia maailmanlaajuisesti toimivia OEM-asiakkailla.

Tilauskantamme pysyi vakaana ja oli 72,2 miljoonaa euroa. Arvioimme asiakkaidemme tilauskannan säilyvän hyvällä tasolla koko vuoden. Ennakoimme kuitenkin, että markkina- ja asiakassegmentistä riippuen jälleenmyyjät ja OEM-valmistajat (Original Equipment Manufacturer) ovat valmiita mukauttamaan varastojaan toimitusketjun jakelutilanteen normalisoituessa. Meriteollisuuden ja energiasektorin markkinahäiriöt vaikuttavat kuitenkin kahden Fortacon liiketoimintayksikön käyttöasteeseen. Seuraamme tarkasti globaaleja, paikallisia ja useita muita indeksejä ollaksemme valmiina mahdollisiin kapasiteettitarpeiden muutoksiin.

Olemme saaneet lisäkauppaa puolustusvälineteollisuuden markkinalla, ja näemme tässä segmentissä kasvumahdollisuuksia lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Lisäksi Fortacon asiakasportfoliossa on uusia maailmanlaajuisesti toimivia OEM-asiakkailla. Myös yritysostot tuovat meille uusia, toisiaan täydentäviä asiakkuuksia. Haluan korostaa Fortacon vankkaa asemaa, laatua ja toimituskykyä. Nämä tekevät meistä mielenkiintoisen strategisen kumppanin nykyisille ja uusille asiakkaillemme.

Olemme havainneet asiakkaidemme lisääntyneen aktiivisuuden toiminnan käynnistämiseksi ja lokalisoimiseksi Yhdysvalloissa. Kuten olemme aiemmin kertoneet, Fortacon strategiasuunnitelmaan kuuluvat toimenpiteet, joiden mukaisesti tulemme tarjoamaan saman liiketoimintaportfolion Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Fortacon tiimi on kartoittanut markkinaa, ja arvioimme, että yhtiö on Yhdysvaltojen markkinoilla lähitulevaisuudessa. Yhteisyrityksemme Tata AutoCompin kanssa Intiassa etenee. Ensimmäiset ohjaamomallit on valmistettu asiakkaan hyväksyttäväksi, ja tuotannon arvioidaan käynnistyvän vuoden 2023 loppuun mennessä. Odotamme yhteisyrityksen kiihdyttävän kasvua Intian markkinoilla sekä lisäävän vientiä.

Teräsmarkkinoiden hinnat ovat tällä hetkellä laskussa ja arvioimme niiden marginaalivaikutuksen olevan meille neutraali. Tulevaisuudessa tavoitteenamme on edelleen vahvistaa hankinnan synergioita yhdessä ammattimaisen toimitusketjumme kanssa perustuen liiketoiminnan kasvuun ja yritysostoihin.