Tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2023

Toimitusjohtaja Lars Hellberg kommentoi

Yhdessä premium-luokan tuotemerkkimme Buisard, Fortaco, MauserCABS ja Tata AutoComp tarjoavat korkealaatuisia työkoneohjaamoja ja teknologian kehityspalveluita raskaiden työkoneiden laitevalmistajille maailmanlaajuisesti.

Vahvistimme edelleen asemaamme johtavana, brändeistä riippumattomana, strategisena kumppanina raskaiden työkoneiden laitevalmistajille sekä Euroopassa että globaalisti. Vahvistimme edelleen asemaamme johtavana, brändeistä riippumattomana, strategisena kumppanina raskaiden työkoneiden laitevalmistajille sekä Euroopassa että globaalisti.

Globaalin toimintaympäristön epävarmuus heijastui liiketoimintaamme katsauskaudella, sillä markkinat heikkenivät edelleen. Pitkään korkeana jatkunut inflaatio on nyt laskusuunnassa Euroopassa ja oli joulukuun 2023 lopussa keskimäärin 2,9 prosenttia, kun se vuoden 2022 lopussa oli 9,3 prosenttia. Inflaatioaste oli elokuun lopussa 5,9 prosenttia ja lokakuun lopussa 3,6 prosenttia. Meriteollisuus- ja energialiiketoiminnan sekä raskaiden tuotteiden projektiliiketoiminnan kannattavuus heikkeni edelleen katsauskaudella alhaisen tilauskertymän ja nykyisten asiakkaiden strategisten uudelleenjärjestelyjen vuoksi. Segmentin kumulatiivinen liikevaihto koko vuodelle 2023 oli 40 miljoonaa euroa ja käyttökate vastaavasti -6 miljoonaa euroa. Kuten 28. helmikuuta 2024 tiedotettiin, Fortaco on aloittanut meriteollisuus- ja energialiiketoimintansa sekä raskaiden tuotteiden projektiliiketoimintansa strategisen arvioinnin, koska näitä liiketoimintoja ei enää koeta strategisina. Arvioinnin odotetaan valmistuvan ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 2024.

MauserCABSin osto saatiin päätökseen suunnitelmien mukaisesti vuoden toisella vuosipuoliskolla, ja yhtiö on raportoitu osana Fortaco-konsernia 6. syyskuuta 2023 alkaen. MauserCABS on itävaltalainen yhtiö, joka valmistaa korkealaatuisia turvaohjaamoja ja toimii kansainvälisillä markkinoilla. Fortaco osti ranskalaisen Buisardin ohjaamovalmistuksen koko osakekannan 24. lokakuuta 2023. Buisard on raportoitu osana Fortaco-konsernia yllä mainitusta hankintapäivästä lähtien.

Lisäksi ilmoitimme Tata AutoCompin tuotantolaitoksen avajaisista, tehdas tulee valmistamaan huippuluokan työkoneohjaamoja Punessa Intiassa. Yhdessä tarjoamme ergonomisia turvaohjaamoja Intian ja kansainvälisille markkinoille. TATA AutoComp valmistaa turvaohjaamot, ja valmistus perustuu Fortacon ohjaamosuunnitteluun ja valmistusteknologiaan. Tuotevalikoimaan kuuluvat työkoneiden ohjaamot kaikissa volyymilaajuuksissa maatalous- ja rakennuskoneisiin sekä muihin työkoneisiin niin Intian markkinoille kuin vientiin.

Yhdessä premium-luokan tuotemerkkimme Buisard, Fortaco, MauserCABS ja Tata AutoComp tarjoavat korkealaatuisia työkoneohjaamoja ja teknologian kehityspalveluita raskaiden työkoneiden laitevalmistajille maailmanlaajuisesti. Fortacon ohjaamovalmistuksen liiketoimintayksiköt sijaitsevat Itävallassa, Ranskassa, Slovakiassa, Suomessa ja Intiassa. Näiden yritysostojen jälkeen Fortaco on yksi johtavista ohjaamovalmistuksen toimijoista Euroopan markkinoilla, ja sillä on enemmän kapasiteettia laajentaa työkoneiden ohjaamotarjontaa, teknologiaa ja valmistusta.

Fortacoa pidetään houkuttelevana kumppanina, minkä seurauksena markkinaosuutemme kasvaa, saamme uusia asiakkaita ja voimme tuoda uusia tuotteita markkinoille. Meillä on uutta tilauskantaa, joka toteutuu vuosina 2024 ja 2025.

Puolan Gliwicessä meneillään oleva projekti, jonka tavoitteena on lisätä teräsrakennekomponenttien tuotantokapasiteettia, etenee suunnitelmien mukaisesti, vaikka rakennustyöt ovat viivästyneet jonkin verran. Investoinnit kapasiteetin lisäykseen Holicissa, Slovakiassa etenevät suunnitellusti. Myös investointi kapasiteettiin Narvassa, Virossa etenee suunnitellusti.

Liikevaihto kasvoi 7 prosenttia viimeisellä vuosineljänneksellä 2023 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon johtuen MauserCABSin ja Buisardin yritysostoista, ja oli yhteensä 102 (95) miljoonaa euroa. Käyttökate oli lähes ennallaan edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 5,0 (5,2) miljoonaa euroa, jossa mukana olivat MauserCABS ja Buisard yrityskauppojen toteuttamisesta alkaen. Kannattavuuteen vaikuttivat negatiivisesti tappiot meriteollisuus- ja energialiiketoiminnassa sekä raskaiden tuotteiden projektiliiketoiminnassa.

Vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä tilauskertymä laski markkinakysynnän heikkenemisen vuoksi. Markkinasta ja asiakassegmentistä riippuen jälleenmyyjät ja OEM-laitevalmistajat jatkoivat varastojensa sopeuttamista poikkeuksellisten toimitusketjuongelmien vuoksi vuosina 2021/2022 jakelutilanteen normalisoituessa Covid-pandemian jälkeen. Vaikka eri toimialoilla varastot ovat normalisoituneet, on useilla toimialoilla nähty myös yleistä asiakaskysynnän heikkenemistä viime vuosiin verrattuna inflaation ja korkean korkotason vuoksi.

Näemme asiakastarpeiden kasvavan Yhdysvaltain markkinoilla ja olemme saaneet yhdysvaltalaisilta asiakkailta tilauksia, jotka toimitetaan Euroopan liiketoimintayksiköistä. Kuten aiemmin ilmoitimme, aiomme laajentaa liiketoimintaamme näille markkinoille lähitulevaisuudessa. Strategiamme mukaisesti aiomme tulevaisuudessa tarjota saman liiketoimintaportfolion Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

Sisäisten prosessien kehittäminen jatkui neljännellä vuosineljänneksellä. SAP S4/Hana -projekti etenee pienellä viiveellä ja ensimmäisen käyttöönoton kahdessa liiketoimintayksikössä odotetaan tapahtuvan vuoden 2024 toisen vuosineljänneksen lopussa. Olemme edistäneet katsauskaudella kestävän kehityksen ohjelmaamme ja asettaneet tavoitteet ja toimenpiteet sekä sitoutumisen ohjelmaan. Kestävä kehitys on toimintamme keskiössä, ja kehitämme ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme kanssa muun muassa ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi.

Fortacoa pidetään houkuttelevana kumppanina, minkä seurauksena markkinaosuutemme kasvaa, saamme uusia asiakkaita ja voimme tuoda uusia tuotteita markkinoille. Meillä on uutta tilauskantaa, joka toteutuu vuosina 2024 ja 2025. Meillä on hyvät edellytykset voittaa uusia asiakkuuksia ja kasvattaa markkinaosuuttamme. Meillä on vankka ja vakiintunut markkina-asema, laatu on korkealla tasolla ja toimituskyky erinomainen – nämä tekevät meistä kiinnostavan strategisen kumppanin nykyisille ja uusille asiakkaillemme.

Seuraamme tarkasti globaaleja, paikallisia ja useita muita indeksejä sekä listattujen asiakkaidemme neljännesvuosiraportteja. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa ja ennakoimme markkinoiden kehitystä. . Fortaco mukauttaa myös kapasiteettiaan muuttuvan kysyntätilanteen mukaiseksi. Toisella vuosipuoliskolla Fortaco on vähentänyt työvoimaansa 12 prosenttia. Lähiajan näkymiä värittää maailmantalouden epävarmuus. Pidemmällä aikavälillä näkymät ovat hyvät Fortacolle. Fortacon hajautettu toimiala antaa suojaa suhdannevaihteluilta. Meillä on hyvä kassatilanne, mikä mahdollistaa liiketoiminnan kestävän kehittämisen. Haluan kiittää asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme luottamuksesta. Kiitän myös työntekijöitämme heidän omistautumisestaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.