Vuosikertomus 2022

TILAUSKANTA PYSYI VAHVANA

Fortacon asiakkaiden tilauskanta pysyi vahvana. Orgaaninen myynnin kasvu on ollut muutaman vuoden aikana 100% Fortacossa.

TILAUSKANTA PYSYI VAHVANA

Fortacon asiakkaiden tilauskanta pysyi vahvana. Orgaaninen myynnin kasvu on ollut muutaman vuoden aikana 100% Fortacossa.

“Meillä on vankka kokemus ja olemme joustavia poikkeuksellisina aikoina.”

Fortaco on strateginen kumppani raskaiden työkoneiden ja meriteollisuuden laitevalmistajille. Tarjoamme teknologia- osaamista ja nollapäästöratkaisuja, työkoneiden ohjaamovalmistusta, asennusvalmiita teräskomponentteja sekä kokoonpanopalveluita. Asiakkaamme toimivat useilla teollisuuden aloilla, kuten maatalous- rakennus-, kontinkäsittely-, puolustusväline-, metsä-, meri-, materiaalinkäsittely- ja kaivosteollisuudessa.

Useiden kriittisten tapahtumien vuosi. Ukrainan tilanteella on ollut vakava vaikutus koko yhteiskuntaan, teräsmateriaalien sekä ammattitaitoisen vuokratyövoiman saatavuuteen, josta esimerkkinä ammattitaitoisten hitsaajien puute. Teräksen hinta oli vuoden aikana keväästä alkutalveen kestäneen ajan ennätyskorkealla tasolla. Energian saatavuus ja erittäin korkea inflaatio nostivat valmistuskustannuksia poikkeuksellisen paljon. Työvoiman saatavuus ja palkkakustannusten nousu aiheuttivat haasteita. Pääomakustannukset ja monet epätavalliset muutokset aiheuttivat ennalta arvaamattomia haasteita.

Fortacon asiakkaiden tilauskanta pysyi vahvana, orgaaninen myynnin kasvu on ollut muutaman vuoden aikana 100%. Asiakkaiden kanssa olemme neuvotelleet nousseiden kustannusten siirtämisestä tuotteiden hintoihin.

Fortacon uusi omistaja One Equity Partners mahdollistaa yrityksen jatkuvan kasvun, nykyisen ja uuden tuotetarjonnan kehittämisen ja asiakkaille tuotavan lisäarvon. Uusi omistaja mahdollistaa myös laajenemisen kansainvälisesti. Asemamme luotettavana kumppanina on nyt entistä vahvempi tulevaisuutta ja kannattavaa kasvua ajatellen.

“Kuuntelemme tarkasti asiakkaitamme ja otamme huomioon heidän nykyiset ja tulevat tarpeensa.”

Fortaco juhli 10. toimintavuottaan 1. tammikuuta 2023. Aika kuluu nopeasti, ja olemme iloisia siitä, että olemme saaneet olla mukana rakentamassa Fortacoa. Fortaco on Euroopan johtava strateginen kumppani raskaiden työkoneiden ja meriteollisuuden laitevalmistajille. Meillä on laaja, korkeatasoinen ja kilpailukykyinen tarjoama. Globaalit asiakkaamme toimivat useilla eri teollisuudenaloilla. Turvallisuus, korkea laatu ja toimitusvarmuus ohjaavat toimintaamme. Meillä on vankka kokemus ja olemme joustavia poikkeuksellisina aikoina, kuten Covid ja Ukrainan tilanne osoittivat. Tunnemme markkinan, meillä on pitkäaikaiset suhteet ja sopimukset asiakkaidemme kanssa sekä osaava henkilöstö ja johto.

Investoinnit jatkuvat, keskitymme kasvuun, automaatioon ja digitalisaatioon. Investoimme jatkuvasti hitsausprosessien robotisointiin sekä työkoneohjaamojen robotisoituihin hiontaprosesseihin. Olemme asentaneet useille tehtaille korkean teknologian CNC-työstökeskuksia. Laajennamme toimintaa Holicissa. 4 000 neliömetrin tehdaslaajennukseen tulee korkeatasoiset robotit, mikä mahdollistaa myynnin kaksinkertaistamisen Holicin tehtaalla tulevina vuosina. Olemme kasvattaneet maalauskapasiteettia hankkimalla maalaamon Janow Lubelskissa, Fortacon tuotantoyksikön vieressä. Digitalisaatiotiimimme kehittää reaali-aikaisia sovelluksia, joiden avulla liiketoimintayksikkömme voivat varmistaa faktoihin perustuvan, nopean ja reaali- aikaisen raportoinnin prosessin eri vaiheista. Käynnissä on myös mittava ERP:n päivitys, konvertoimme nykyiset neljä ERP-järjestelmää tulevaisuuden SAP S4 HANA -järjestelmiksi kaikissa liiketoimintayksiköissämme. Hanke on välttämätön nopeuttaaksemme faktaan perustuvan tiedon saatavuutta ja yksinkertaistaaksemme päivittäistä päätöksentekoa.

Buisardin vähemmistöosuuden kauppa on saatu päätökseen. Fortaco on ostanut vähemmistöosuuden ranskalaisesta työkoneohjaamovalmistajasta Buisardista. Olemme muodostaneet menestyksekkään Fortaco Buisard Cabins -liiketoimintayksikön, ja toiminnan kasvu on ollut nähtävissä välittömästi. Markkina-asemamme on myös vahvistunut ja olemme nyt yksi suurimmista ohjaamovalmistajista.

“Vahvistamme tarjontaamme ja olemme ammattitaitoisia, työntekijät ja johto kehittyvät työssään.”

Teemme huomisesta turvallisemman ja paremman. Vahvistamme tarjontaamme ja olemme ammattitaitoisia, työntekijät ja johto kehittyvät työssään. Meillä on käynnissä työnantajamielikuvan parantaminen, tavoitteena on lisätä Fortacon houkuttelevuutta tuleville työntekijöille, mutta myös nykyisten työntekijöiden keskuudessa.

Tilauskertymä ja toimitukset olivat korkealla tasolla vuoden alussa ja pysyivät hyvällä tasolla koko vuoden. Myös toimitusmäärä oli ennätyksellisen korkea, vuosiliikevaihdoksi muutettuna 400 miljoonaa euroa (Buisard mukaan lukien) ja 330 miljoonaa euroa (ilman Buisardia). Liikevoitto oli 13 miljoonaa euroa. Fortaco on saanut uusia tilauksia, jotka toimitamme vuonna 2023.

Zero Emission Solutions -yksikkö on aktiivinen ympäristöasioiden muutoksissa. Yhdessä asiakkaiden ja liiketoimintakumppaneiden kanssa kehitämme ratkaisuja ilmaston lämpenemisen vähentämiseksi -1,5 asteella. Zero Emission Solutions -yksikkö perustettiin strategisen suunnan vahvistamiseksi sekä tulevaisuuden tarjontaa ajatellen. Sen neljä pääaluetta ovat fossiilivapaat terästuotteet, kevyet teräsrakenteet, kiertotalous ja sähköinen liikkuminen (E-mobility).

Edistämme aktiivisesti Go West -projektiamme. Seuraamme maailmantaloutta ja rakennemuutosta sekä siirtymää globaalista valmistuksesta alueelliseen valmistukseen. Uskomme, että Yhdysvallat on oikea markkina Fortacon palveluille ja tuotteille. Projektitiimi selvittää parhaillaan asiakkaiden tarpeita, strategiaa ja parasta sijaintia. Perustuen näihin päätämme minkälaista valmistuskapasiteettia tulemme tarjoamaan.

Markkinoiden epävakaus on aina osa suhdannevaihtelua. Seuraamme jatkuvasti tulevaisuuden näkymiä ja markkinaympäristöä yhdessä asiakkaiden kanssa. Kehitämme toimintaamme ja toiminnan joustavuutta Master of Flexibility -ohjelmaan perustuen. Vuosi 2022 oli jälleen epävakaa. Materiaalin saatavuus täytyi varmistaa, jotta toimitusvarmuus saatiin pidettyä vuoden aikana 95-97 prosentin tasolla. Ongelmat liittyivät pääosin elektroniikan ja ohjaamojen sisämateriaalien saatavuuteen. Tulevaisuus näyttää lupaavalta ja selkeä kasvunäkymä vuoteen 2023 perustuu asiakastilauksiin ja asiakkailta saataviin ennusteisiin. Seuraamme aktiivisesti lopputuotemarkkinoiden kehitystä ja olemme varautuneet kapasiteetin ja kustannusten alentamiseen tarvittaessa.

“Seuraamme maailmantaloutta ja rakennemuutosta sekä siirtymää globaalista valmistuksesta alueelliseen valmistukseen.”

Fortaco jatkaa menestyksekästä työtään. Laajennamme tarjontaamme lisäarvoa tuovilla palveluilla ja tuotteilla, sekä laajennumme myös maantieteellisesti. Kuuntelemme tarkasti asiakkaitamme ja otamme huomioon heidän nykyiset ja tulevat tarpeensa. Jatkamme taloudellisen vakautemme vahvistamista ja minimoimme riskit.

Haluan kiittää asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme luottamuksesta. Vuosi 2022 oli Fortacolle mielenkiintoinen, liikevaihto oli ennätyskorkea maailmanlaajuisesta inflaatiosta huolimatta. Haluan kiittää myös työntekijöitämme heidän omistautumisestaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lars Hellberg

Toimitusjohtaja